Til hovedinnhold

Tekst og foto: Harald Danielsen

Den avsluttende hovedoppgaven har tittelen ”Opprusting av Svorkmo kraftverk”. Prisen på 10 000 kroner ble overrakt på et studentmøte i Trondheim i foreningens regi.

-Jeg visste jeg ville bli ingeniør av et eller annet slag fordi jeg liker matematikk og fysikk, og gjorde det bra på skolen i disse fagene. Dessuten har jeg alltid vært fasinert av naturkrefter og de lover som eksisterer i naturen og universet, sier en glad og entusiastisk Idunn, som er født og oppvokst i Vassbygda ved Ånøya i Skaun kommune i Sør-Trøndelag.

Hun er nå ansatt ved TrønderEnergi (TE), og har en ansvarsfull stilling som kraftverksjef for TE sine nye kraftverk. Dette gjelder nye kraftverk utenfor dagens driftsområder, og foreløpig gjelder det kun ett i Uganda.

Ingen utvidelse nå
Svorkmo Kraftverk har to aggregater og Idunns hovedoppgave (masteroppgave) hadde som mål å se på lønnsomheten av å sette inn et tredje aggregat. Dette vil gjøre det mulig å kjøre kraftverket med lavere minstevannføring, og dermed utnytte vann som ellers måtte slippes forbi. Konklusjonen ble imidlertiud at utbyggingskostnadene ble for store i forhold til økt produksjon og forventede merinntekter av et ekstra aggeregat.
- Underlagsberegningene er i alle fall gjort for eventuell senere vurdering om utbygging bør foretas, sier sivilingeniør Idunn Gangaune Finnanger.

Professor Gerard Doorman har vært hennes faglige veileder under arbeidet med hoved-oppgaven, og Idunn sier at Doormann var en kjempefin veileder.
- Jeg fikk mye støtte og henvisninger til andre fagpersoner gjennom han, samt veiledning om fokus for selve oppgaven. 

Fra KVT til vannkraft
Idunn gikk på Venn barneskole i Skaun og på Skaun ungdomsskole i Børsa. Etter det ble det Kristen Videregående skole i Trøndelag (KVT) i Trondheim.
- Siden jeg visste at jeg ville bli ingeniør, så ble NTNU det neste og naturlige valg for meg, sier Idunn. NTNU er den beste skolen for sivilingeniørstudiet mener jeg, og jeg ønsket å bli i Trondheim.

Studievalget ble jeg ikke sikker på før slutten av videregående skole, etter et prosjekt i fysikk om elektrisitetsproduksjon. Jeg og en venninne valgte vannkraft. I arbeidet med prosjektoppgaven fikk vi komme til tidligere Trondheim Energiverk (TEV) og regnet på energi og effekt i TEV sine kraftverk i Nidelva, og testet hvilke faktorer som påvirket den teoretiske produksjonen mest osv. I tillegg drøftet vi litt rundt de miljømessige og politiske problemstillingene oppdemming kan ha i fjellheimen. Dette ble et inspirerende prosjekt og jeg fikk øynene opp for vannkraft og elkraftteknikk. Dermed ble studieretningen Energi og Miljø på NTNU et naturlig valg, og likeså elkraft i spesialisering, og jeg endte opp med å jobbe med akkurat vannkraft, forteller Idunn.

Sats på det du kan og liker!
Om studiene forteller Idunn videre: Jeg likte energi- og miljøstudiet veldig godt. Fornybar energi forener bruk av naturen til å produsere en viktig energibærer samfunnet er helt avhengig av, samt teknikk. Jeg må innrømme at jeg liker store maskiner og høy spenning.

Gjennom studiet får en også et grunnlag for varme og prosessteknikk, samt energisystemer og energibruk. Det gir en god plattform for energibransjen generelt og innsikt i forskjellig tematikk som henger sammen. Ikke minst er det spennende å kunne jobbe med problemstillinger som kan utvikle verden til det bedre. På NTNU er det et veldig godt studiemiljø, mange trivelige medstudenter som inkluderer og engasjerer. Energi og miljø er kjent for å ha den meget aktive linjeforeningen EMIL, som skaper liv og røre.

På spørsmål om hvordan overgangen var fra videregående skole til universitetsstudier forteller hun.
- Man må ta tak i seg selv og innse at man er sin egen lykkes smed. Ingen passer på at du gjør det du skal, det må du gjøre selv. Samtidig gir studielivet frihet til å gjøre egne valg og finne sin egen måte å jobbe på, det å finne seg selv, bli voksen og klare seg selv. Idunn har et klart råd til ungdom som nå vurderer hva de skal gjøre i fremtiden: Tenk positivt - tenk på det du kan og vil, og ikke det du frykter! Studier på NTNU er absolutt å anbefale.
 
Sommerjobb førte til ansettelse
Om det forteller hun. - Jeg hadde sommerjobb hos TE i forbindelse med hovedoppgaven jeg skulle skrive, og brukte sommeren til å samle bakgrunnsinformasjon og lære meg problemstillingene knyttet til Svorka kraftverk og driften av det. Jeg fikk en erfaren og utrolig kunnskapsrik veileder i Lars Olav Hoset hos TE, som gav meg meget god oppfølging. Nå har jeg gleden av å jobbe med ham.

TE har et veldig fint arbeidsmiljø og jeg ble tatt på alvor og veldig godt mottatt. Siden TE driver med det jeg ønsket å jobbe med, ble det en selvfølge å søke på deres ”traineestilling”, som er en midlertidig stilling for nyutdannede.  Jeg var heldig og fikk jobben, en jobb som viste meg hva selskapet og bransjen har å by på og gitt meg muligheter jeg er veldig takknemlig for, fremolder Idunn.
 
Gleder seg til å gå på jobb hver dag
Unge Idunn har fått en ansvarsfull og spennende stilling hos TE, og meget entusiastisk forteller hun om det. - Etter endt traineeperiode (1 år), fikk jeg tilbud om å bli kraftverksjef for TE sine nye kraftverk. Dette gjelder nye kraftverk utenfor dagens driftsområder, og foreløpig har vi kun ett i Uganda. Dette kraftverket ble satt i drift høsten 2009, og jeg har da ansvaret for oppfølging av drift og vedlikehold. Det inkluderer organisasjonsutvikling og trening/opplæring av den lokale organisasjonen i de gjeldende instrukser og prosedyrer for drift og vedlikehold vi opererer etter i TrønderEnergi Kraft AS. Kraftverket i Uganda har en kompetent, men uerfaren organisasjon når det gjelder vannkraft. De trenger støtte og opplæring, for senere å drifte anlegget mer eller mindre på egenhånd.

Det har vært en bratt lærekurve hvor jeg har fått mye ansvar, men samtidig fått anledning til å gå stien selv, med god støtte fra mine kolleger. Dette er spennende arbeid hvor jeg lærer mye, både administrativt og teknisk, samt får treffe mange flinke og trivelige mennesker. Jobben er både engasjerende og inspirerende, og egentlig kan man ikke be om mye mer av en jobb, understreker hun.

-Overgangen fra student til arbeidende har vært super. Studielivet er en fin periode, men etter fem år er en gjerne klar for forandring. Den største forskjellen er at arbeidslivet krever mer av en, hver dag og ikke bare i eksamensperioden, men det er givende. Dagene flyr unna og jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, sier Idunn Gangaune Finnanger til slutt. 

Idunn Gangaune Finnanger

Prisvinneren sammen med NEF-presidenten Terje Rønningen (over) og faglig veileder Gerard Doorman (under).