Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

Nå kommer også Frankrike, Spania, Korea og Japan etter. Disse landene har store vindressurser på dypt vann. I Japan ser stålindustrien på dette som et område med stort potensial.

Alle var der
Representanter fra de nevnte nasjonene var således å finne på årets vindseminar i Trondheim, som går for å være det viktigste arrangementet i denne bransjen. Med bred internasjonal deltakelse benket 220 personer seg på Royal Garden hotell den 20. og 21. januar.  Seminaret tok for seg forskning og utvikling på offshore vind på dypt vann presentert av inviterte foredragsholdere fra industri og forskningsmiljøer.

Sterke norske forskningsprogram
Flytende vindmøller er interessant i Norge fordi de installeres langt fra land der vindforholdene er gode. Høsten 2009 ble verdens første fullskala flytende vindmølle, Hywind, installert utenfor Karmøy. Andre norske konsepter for flytende vindmøller er blant annet Sway og WindSea.

Internasjonalt møtested
Seniorforsker og senterleder for NOWITECH, John Olav Giæver Tande er mannen som har gått i bresjen for det som etter hvert blir kalt Royal Garden-seminaret som startet i 2004. Derfra har det årlige arrangementet utviklet seg fra et nasjonalt til et internasjonalt møtested.

Tande oppsummerte sitt innlegg på åpningssesjonen slik:

  • bemerkelsesverdige resultater er allerede oppnådd av industrien og FoU-institutter på offshore vindkraft teknologi på dypt vann
  • teknologien er fortsatt i en tidlig fase, men med stort potensial forutsatt teknisk utvikling og kostnadskutt
  • NOWITECH spiller en betydelig rolle ved å tilføre ny kunnskap som grunnlag for næringsutvikling og kostnadseffektive offshore vindparker på dypt hav
  • samarbeid mellom forskning og næringsliv er avgjørende for å sikre relevans, kvalitet og verdiskaping

Lenger ut på dypet
Rundt 4 GW offshore vindparker er under bygging, men mesteparten er på relativt grunt vann og nær land. En større del av fremtidens offshore vindparker vil måtte være lenger ut og på dypere vann for å nå målet om 40 GW innen 2020 og 150 GW innen 2030.

Nye utstyrsbevilgninger
Forskningsrådet har som mål å gi støtte til forskningsinfrastruktur som er av stor interesse for Norge å etablere. Gjennom det som kalles Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) har NOWERI (Norwegian Offshore Wind Energy Research Infrastructure) fått innvilget 66 millioner kroner i 2010. NOWERI skal bygge en flytende testturbin for norske vindmølleprodusenter.

Kontraktsforhandlingene mellom Forskningsrådet og NOWERI er ikke avsluttet. Dersom alt går etter planen vil infrastrukturen være i drift høsten 2012.  Christian Michelsen Research AS (CMR), UiB, SINTEF, NTNU og IFE har samarbeidet om søknaden.

Årets Royal Garden-seminar konsentrerte seg om offshore vind på dypt vann. Ledende europeiske nasjoner på dette fagfeltet var i Trondheim i sakens anledning.
Seniorforsker John Olav Giæver Tande fra SINTEF Energi har drevet frem arrangementet til å bli et internasjonalt møtested.