Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

Årets arrangement hadde tittelen ”Fremtiden er elektrisk”. Møtearrangør var Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) Trondheim gruppe.
 
Aktive nett
Konferansen tok for seg utfordringer knyttet til klimaendringer og økte krav til forsyningssikkerhet som er viktige tema i utviklingen av fremtidens energisystem. Dette krever omlegging av energisystemet, både til stasjonære formål og transport, for å redusere bruk av fossile energikilder. Omleggingen innebærer å øke bruken av elektrisk energi som er basert på fornybare energikilder og å dreie utviklingen mot aktive nett.

Aktive nett, eller smartgrids, er en ny måte å bidra til et robust og klimavennlig energisystem med hjelp fra ulike energikilder og aktive brukere. En stor utfordring med denne omleggingen er at den skal skje samtidig med behovet for betydelige reinvesteringer i dagens infrastruktur.

Jubileumsår
Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) Trondheim gruppe har 100-års jubileum i år. De har arrangert Teknisk Møte ca hvert tredje år siden 1969. Møtene har god deltakelse fra elkrafttekniske og energitekniske fagmiljøer.

Sterkt faglig og sosialt
NEFs Trondheim gruppe er kjent for å lage faglige solide møter, men minst like viktig er den sosiale delen som det går gjetord om. Årets møte var intet unntak.  Det viser tilbakemeldingene. Mange ansatte i SINTEF Energi var sentrale i gjennomføringen av konferansen.

NEF Teknisk Møte har god oppslutning fra elkraftteknisk og energitekniske miljøer.

Ni utstillere hadde stand i glassgården i Elektrobygget.

Lars Eggen fremførte Barbereren i Sevilla akkompagnert av Eva Holm Foosnæs. Olve Mogstad ble barbert.