Til hovedinnhold
Unge forskere på 78 grader nord
Relaterte tema

Publisert 1. desember 2010

I august reiste en gruppe internasjonale studenter til Svalbard for å tilegne seg mer kunnskap om CO2-håndtering. Fossile brensler vil dominere i mange tiår ennå, og CO2-fangst og -lagring (CCS) er derfor et viktig langsiktig tiltak for å redusere CO2-utslippene globalt.

Tekst: Mette Kjelstad Høiseth

Studentene hadde forskjellig bakgrunn og ulike erfaringer. Satt sammen i grupper fikk de en CO2 forskningsoppgave som de skulle løse og presentere for medstudenter og eksperter på den ukelange sommerskolen i Longyearbyen på Svalbard. 

Nettverk for fremtiden
- Sommerskolen gir studenter fra hele verden en mulighet til å bli kjent med og lære av de fremste ekspertene på området. Her bygges det et internasjonalt nettverk av unge CCS-forskere. Dette blir ekstremt viktig i årene som kommer for at dette forskningsfeltet kan utvikle hele sitt potensial, sier Maria Barrio som er direktør for Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF og hovedansvarlig for kurset.

Målet med samlingen var å tilføre unge forskere en bred forståelse av CCS (Carbon Capture and Storage). Innen CCS er det forskjellige utfordringer knyttet til CO2-kjeden. Fangst, lagring, transport, økonomi, og alle disse var temaer studentene fikk lære mer om på sommerskolen. Med på laget hadde de erfarne forskere som forelesere og mentorer.

Forelesere i verdensklasse
- Vi har fått utrolig bra tilbakemeldinger på gjennomføringen, sier Astrid Lilliestråle, koordinator i Gassteknisk Senter, som loset arrangementet i havn. For studentene var den direkte tilgangen til forskerne svært verdifull. Både den faglige kontakten og den uformelle rundt måltider og på ekskursjoner, var noe de satte stor pris på, fremhever Lilliestråle.
Studentene arbeidet nært med noen av verdens fremste eksperter på CCS. Totalt var nesten 90 personer samlet på Svalbard for å lære av hverandre og lære bort gjennom presentasjon, diskusjoner og gruppearbeid. Ekspertene svarte på spørsmål og guidet studentene.

Mulig lagringssted
Svalbard var et perfekt sted for sommerskolen og stedet ble ikke valgt tilfeldig. Longyearbyen har kullkraftverk og de geologiske strukturene er godt egnet for lagring av CO2. Kurset inkluderte også et besøk til pilotprosjekt for CO2-lagring ved den nedlagte Nordlysstasjonen i Adventdalen utenfor Longyearbyen. Den porøse sandsteinen kan egne seg godt til å lagre CO2.  I august startet nye tester som kan gi svar på hvordan lagringsplassen under permafrosten håndterer CO2.

Norsk vertskap
Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF var vert for sommerskolen som ble gjennomført i samarbeid med landets to nasjonale forskningssentre for CO2-håndtering (BIGCCS og SUCCESS) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). 

15 studenter fra SINTEF/NTNU var med på kurset, og følgende eksperter deltok fra Gløshaugen-miljøet: Mona Mølnvik, Mario Ditaranto, Thor Mejdell (alle SINTEF) og Olav Bolland, NTNU. Astrid Lilliestråle fra NTNU og Jon Magne Johansen fra SINTEF tok seg av det praktiske.Atle Mørk fra SINTEF (i rød jakke midt på bildet) viser borrekjerner av sandstein. Adventdalen utenfor Longyearbyen er stedet for det første norske forsøket på fullskalalagring av CO2. I august startet testingen av det lovende reservoaret. Da pumpes enorme mengder vann ned i undergrunnen for å se hvordan reservoaret kan håndtere flytende CO2. Foto: Astrid Lilliestråle 


Maria Barrio, direktør for Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF og direktøren ved UNIS Gunnar Sand. Gassteknisk Senter var vertskap for sommerskolen i samarbeid med UNIS og de to nasjonale forskningssentrene for CO2-håndtering.

FAKTA
Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF ble etablert i 2003 og er Norges største senter for gassteknologi innen forskning og utdanning. Senteret har som mål å øke kvalitet, effektivitet og omfang på undervisning, forskning, utvikling og innovasjon innen gassteknologi på NTNU og SINTEF.

BIGCCS - International CCS Research Centre og SUCCESS (SUbsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy) er to forskningssentre (FME-er) for CO2-håndtering.

  • BIGCCS skal se på hele verdikjeden fra fangst, transport og lagring. SINTEF Energi har prosjektansvaret 
  • SUCCESS fokuserer på lagring og er kjemisk og geologisk orientert. Christian Michelsen Research (CMR) er prosjektansvarlig 

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er verdens nordligste universitet og spesialiserer seg på arktisk forskning innen biologi, geologi, geofysikk og teknologi. UNIS tilbyr semester og kurs på bachelor/master/PhD-nivå. UNIS er Norges mest internasjonale utdanningsinstitusjon, med 50 prosent internasjonale studenter og forskere.