Til hovedinnhold

Fakultet for informasjonsvitenskap, matematikk og elektroteknikk (IME) ved NTNU ga gjestene innblikk i hva som har skjedd innenfor matematikk, elektroteknikk og datateknikk i årene mellom 1910 og i dag. Vi gir deg noen utdrag med hovedvekt på historien til elektroteknisk avdeling.

Nettmodellen fra 1957 ble brukt i de første 300 kV-utbyggingene i Norge: Tokke-Rød-Hallingdal-Oslo. Foto: SINTEF Energi arkiv

 

Elektrofortellinger
Den elektrotekniske avdelingen ved NTNU begynte sitt liv i 1910 med en livlig og ivrig diskusjon: Skulle undervisningen legges tett opp til industriens behov, eller skulle avdelingen utdanne allmennvitenskapelige ingeniører?


Historiker Ragnhild Green Helgås har skrevet jubileumsboken ”Kraft og kommunikasjon”.

Tilbakeblikk fra forskningstoppen
- Som studenter på 1950-tallet var vi nok ikke klar over at det var O.S. Bragstads lest for studieopplegget vi fremdeles fulgte, sa tidligere NTH-rektor Inge Johansen.


Professor emeritus Inge Johansen.