Til hovedinnhold
Engelskmann for ett år
Relaterte tema

Publisert 1. desember 2010

Forskningssjef Petter Støa (53) har flyttet til London. I verdensmetropolen skal energiveteranen være gjesteforsker og knytte SINTEF Energi nærmere til britene.

Tekst: Svein Tønseth

Sjefen for avdeling Energisystemer ved SINTEF Energi reiser til landet som er blitt foregangsnasjon med stor F for utbygging av vindkraft til havs.

Britenes vindsatsing er en viktig del av det faglige bakteppet for Petters flyttetokt over Nordsjøen.

Fornybarsamspill over Nordsjøen
Vannkraftlandet vårt er nemlig tiltenkt en nøkkelrolle når de engelske vindmøllene begynner å snurre.

Norge skal ”balansere” den økende produksjonen av vindkraft i Nordsjøen: pøse norsk vannkraft ut på nettet i Nord-Europa når det er vindstille – og så bruke vindkraft på tidspunkt med lav kraftetterspørsel til å pumpe vann opp i de norske dammene igjen.

Grønn foregangsregion
– Samarbeidet på tvers av Nordsjøen om fornybar kraftproduksjon kan forhåpentligvis bli en ”blueprint” for hvordan resten av vår verdensdel kan samarbeide på dette feltet. I England skal jeg derfor jobbe for å finne partnere som SINTEF kan jobbe sammen med overfor andre land i Europa, sier Petter, som har 15 år bak seg i rollen som forskningssjef.

Forskerveteranen gjør engelskmann av seg fra slutten av august til og med juli neste år sammen med kona Eli (arkitektforsker, tidligere ved SINTEF, i dag professor ved NTNU- og nå blir også hun gjesteforsker i London) og datteren Katrine (17). 

Petter blir tilknyttet Brunel Univerity i vestre del av verdensbyen, som ”visiting scientist”. Universitetet har et elkraftsenter og masterutdanning i elkraft.

Gammel drøm
Det ettårige utenlandsoppholdet er realiseringen av en gammel drøm. Den har vært der siden familien hadde siste friår i Pittsburgh, USA på slutten av 80-tallet.

– Det året var veldig givende. Vi har tenkt på det helt siden da, både familien og jeg, at det hadde vært artig med en gjentakelse. Skulle vi ha med det ene av de tre barna våre som fortsatt er hjemmeboende, så måtte det bli nå. Og hvorfor skal ikke en forskningssjef ta et friår når forskere kan det?

Smarte el-nett
Som fagmann skal trondheimeren det kommende året fordype seg også i temaet Smart Grids, et område som griper sterkt inn i fagfeltet offshore vind.

Petter forklarer at Smart Grids handler om el-nett som utstyres med masse ny IKT slik at de i større grad kan ta opp i seg fornybar kraftproduksjon, bli mer fleksible overfor brukeren – samt bli i stand til å håndtere det store antallet el-biler som skal lades.

Resten av arbeidstida i London skal Petter bruke på å følge opp verv han har i tunge nasjonale og internasjonale energistrategiske forskningsfora.

Han er instituttsektorens representant ved styrebordet både i forskningsprogrammet Renergi og i strategiorganet Energi 21. I tillegg er han involvert i arbeid med European Energy Research Alliance (EERA).

SINTEF-involvering
– EERA er ett av to hovedredskap EU-kommisjonen har etablert for å sikre at EU skal nå sine mål på fornybar-fronten innen de tidsfrister kommisjonen opererer med, forklarer, Petter.

Fra London skal han bruke tid på å involvere resten av SINTEF i dette forumet.

Blir boende i Europas hjerte
– Brussel og Paris ligger innenfor to timers rekkevidde med lyntog fra London. Dette har jeg tenkt å utnytte til å komme i inngrep med sentrale institusjoner i EU.

– Fritida i London, da, hva skal den brukes til?

– Når vi har fri skal vi gjøre oss bedre kjent med både vår nye hjemby og resten av vårt nye hjemland. Pluss gå på fotballkamp!

Er du interessert i nytt fra SINTEF Energi - følg bloggen vår - #SINTEFenergy blog

Petter Støa skuer ut over sin nye hjemby - på kartet.
Foto: Svein Tønseth