Til hovedinnhold
Hubrovern på gang
Relaterte tema

Publisert 1. desember 2010

Det er nesten så en ikke vil tro det. Faktum er likevel at det bare er et år siden Norge fikk et eget senter for miljødesign av fornybar energi, CEDREN. SINTEF sitter i førersetet.

Det er knapt noen nyhet at vindmøller dreper havørn. Hubroen har på sin side fått hard medfart av 22Kvs anlegg. Ordet elektrokusjon sier mer enn tusen bilder.
Men, bedre seint enn aldri. Nå er CEDREN i gang med flere programmer. Ett av dem heter Optipol, og fokuserer spesielt på miljøvennlige trasévalg og utforming av kraftledninger.

Disse problemstillingene er høyaktuelle i debatten omkring de såkalte monstermastene: Er det mulig å gjøre kraftledninger og master mindre visuelt forstyrrende for oss mennesker samtidig som en reduserer faren for kollisjon og elektrokusjon?

Siste nytt i så måte er at Statnett foreslår å bruke hundretalls millioner på å male Hardanger-mastene grønne. Tilsvaret fra hubro og havørn foreligger ennå ikke.

Kontakt:
Atle Harby

Hovedartikkel:
Hardanger sett med gløsauge