Til hovedinnhold

- En kabel oppfører seg som et batteri. Den lades opp og ut hundre ganger i sekundet, såkalt reaktiv effekt. Dersom effekten blir omfattende nok, går all strømmen med til det. Omfanget avhenger av spenning og lengde. Dess høyere spenning og større lengde, dess høyere reaktiv effekt. På et visst nivå må en inn og kompensere. Da lagrer man energien som utlades i et magnetfelt og sender den tilbake. Slik reaktiv kompensering skjer i spoler, og de må stå på land.

Ved store avstander blir dette svære greier som lager ganske mye støy og må skjermes. I tilfellet sjøkabel i Hardanger blir avstanden så stor at vi snakker om fotballbanearealer og tjue meter høye bygninger. Dersom oljetrykkskabler blir valgt, må man trolig også ha et slikt landanlegg halvvegs ut fjorden.

Med likestrøm unngår en den reaktive effekten, men det koster. Det krever en strømretter på hvert ilandføringspunkt. Prislapp per stykk: En milliard kroner. Slike løsninger blir valgt på lange kabelstrekninger med høy spenning, for eksempel fra Norge til kontinentet.

Kontakt:

Hovedartikkel:
Hardanger sett med gløsauge