Til hovedinnhold
Nettselskaper ta kontakt
Relaterte tema

Publisert 22. desember 2010

Hittil har målinger av formålsfordelt forbruk blitt gjennomført hos FosenKraft og Sogn og Fjordane Energi. I tillegg sendes det i desember ut måleutstyr for gjennomføring av tilsvarende målinger hos utvalgte husholdningskunder tilknyttet Hafslund Nett.

Invitasjon
Prosjektet ønsker kontakt med nettselskap som har mulighet for timemåling av el.forbruket til husholdningskunder, og som i tillegg ønsker å tilby disse kundene måling av forbruk til enkeltbelastninger.

For nettselskap vil ikke deltagelse i prosjektet medføre mye ekstraarbeid. Arbeidet vil hovedsakelig bli relatert til videreformidling av kundekontakt og oversendelse av måleverdier for aktuell måleperiode. Nettselskap vil få tilgang til prosjektresultater.

Prosjektdeltagelse vil kunne bidra positivt i form av økt kundekontakt og positiv oppfatning utad relatert til den enkelte kundes bevissthet til eget forbruk. Prosjektet kontakter selv den enkelte kunde for å sende ut måleutstyret som brukes for måling av formålsfordelt strømforbruk.

Forskningsrådsprosjekt
Prosjektet er et KMB-prosjekt (Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) som inngår i Norges Forskningsråds RENERGI-program. I prosjektet deltar Enova, NVE, IFE, NTNU og SINTEF Energi.

Mer informasjon om prosjektet "Kunnskap om el.spesifikt forbruk"

Interesserte nettselskap som ønsker å bidra med husholdningskunder som har mulighet for timemåling av forbruket sitt, bes å ta kontakt med Hanne Sæle ved SINTEF Energi AS.

 

Kontakt

Hanne Sæle