Til hovedinnhold
Anerkjennelse for lynforskning
Relaterte tema

Publisert 1. desember 2010

ICLP (International Conference on Lightning Protection) er den største internasjonale lynkonferansen som arrangeres. På årets konferanse ble dr.ing. Jostein Huse tildelt en æresbevisning for sin innsats for lynforskning.

Tekst: Mette Kjelstad Høiseth

Huse har arbeidet ivrig for å få de nordiske land med i et samarbeid om lynregistrering i Europa.

Først ute med registreringssystem
Lynnedslag påfører samfunnet kostnader i millionklassen. For tretti år siden ble det etablert et automatisk lynregistreringssystem i Norge, og nå er det et bredt samarbeid på dette forskningsfeltet i Nord-Europa.

Hundre tusen nedslag
I Norge inntreffer det årlig i størrelsesorden 100 000 lynnedslag. Branner og skader på utstyr, avbrudd i el-forsyning, telesamband og datatrafikk som følge av nedslagene, koster samfunnet store summer. Etter flere innledende forsøk på å kartlegge nedslagsaktiviteten, ble det etablert et automatisk lynregistreringssystem i Norge i 1979. Norge (ved EFI) var først i Europa med å opprette et slikt system. Etableringen ble gjort mulig med bistand fra en rekke samarbeidspartnere (DNMI, Televerket, NVE-Statskraftverkene, forsikringsselskaper med flere). Ansvaret for det tekniske systemet ble overtatt av Statnett i 1994.

Fra teller til online registrering
Registrering av lynnedslag har lang tradisjon i Norge. Allerede på 1960- og 70-tallet var såkalte lyntellere utplassert i et stort antall rundt om i landet. Disse ga et betydelig dataunderlag, men det var ønsket om å få et online lynregistreringssystem som kunne være lett tilgjengelig for ulike typer brukere, som satte fart i utviklingen.

Samarbeid over grensene gir systemet et større dekningsområde og sikrere lokalisering av lynnedslag i Norge. I dag dekker systemet hele Nord-Europa, og årlig detekterer systemet ca 1,8 millioner nedslag hvorav i overkant av hundretusen av disse slår ned i Norge.

SINTEF Energi har utviklet flere tjenester knyttet til lynregistreringssystemet over hele spekteret, fra enkel oppsummering av dagens lynaktivitet til online tilknytning (realtime) og til detaljerte analyser i etterkant av tordenvær. Typiske brukere av systemet er meteorologer, energiverk og nettselskap, teleoperatører, helikopterselskap og forsikringsbransjen.

Internasjonal heder
 Jostein Huse fikk sin æresbevisning under ICLP 2010 i Cagliari, Italia i september i år i form av at et diplom "International Fellow Award". Han mottok denne anerkjennelsen for sine bidrag til lynforskning og lynbeskyttelse både innen forskning og undervisning.

Jostein Huse har tidligere vært medlem av konferansens Scientific Committee og har etter at han ble pensjonist, blitt æresmedlem der.

Kontakt:
 

Dr.ing. Jostein Huse med beviset for anerkjennelsen av sin forskningsinnsats.
Foto: Frank Dahlslett 

Registrering av lynnedslag har lang tradisjon i Norge. Systemet gir et stort dekningsområde og sikker lokalisering av lynnedslag i Norge, i dag dekker systemet hele Nord-Europa. 

Les om Lyn-i dag og den åpne versjonen Lyn-i-går.