Til hovedinnhold

 Figur 2. Eksempel på ”moderne” lastvariasjon (aktiv og reaktiv effekt) målt som kundens totale last i inntaket hos en næringskunde. Den viste måleperioden er på ett døgn. 
 

Figur 3. Jordfeil som forårsaker metning i måletransformatorene og dermed ”falsk spenningsdipp” målt i linjespenningen. Øverst i figuren vises variasjonen for hvert 20 millisekund i de målte trefase linjespenningene. Tilsvarende vises fasespenningene under linjespenningene. Dernest vises kurveformen til linjespenningene og deretter fasespenningene. I bunnen vises variasjonen i mange overharmoniske komponenter i linjespenningen der den 2.harmoniske komponenten er størst.