Til hovedinnhold

Tekst: Professor emiritus Inge Johansen


På slutten av året 1992 fikk jeg en forespørsel fra Tibetmisjonen om å bistå et nyopprettet universitet i Nepal, Kathmandu University (KU) med å bygge opp en ingeniørutdanning der. Det var vel min erfaring som professor, kombinert med det å lede NTH som rektor, som gjorde at min gode venn fra studietida, Odd Hoftun, mente at dette var en sak som ville passe for meg. Odd hadde tilbrakt mer enn tretti år som misjonær, kraftverksbygger og industrigründer i Nepal.

Uten sentral ingeniørutdanning
Mitt første besøk til Nepal fant sted i 1993 og jeg konstaterte at landet med sin befolkning på snart 20 millioner ikke hadde utdanning på sivilingeniørnivå på så sentrale områder som maskinteknikk, elektroteknikk og telekommunikasjon og datateknikk.

Med støtte fra Tibetmisjonen og Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid) startet KU året etter, i 1994, fireårige Bachelor-utdanninger på disse feltene. I dag, 12 år etter at det første kullet ble uteksaminert i 1998, kan KU med stolthet fortelle at de har utdannet rundt 1500 fagfolk og at de nå årlig tar opp 270 nye studenter etter at også bygningsingeniørfag er introdusert som et utdanningstilbud.

Skolerte ankermenn
Blant de unge og uerfarne nepalske lærere som startet sin karriere ved KU i 1994 har flere gjennomført sine doktorgradsstudier ved velrenommerte universiteter, blant annet NTNU. Nå er de ankermenn i utviklingen av KU. Universitetet er gjennom den tøffe oppstartsperioden og er i gang med både masterutdanning og doktorutdanning

Samarbeidet mellom KU og Tibetmisjonen fortsetter. Men tyngden i samarbeidet er nå med universiteter, blant dem NTNU og SINTEF Energi. Har nå en vestlig utdannings- og forskningsinstitusjon noe igjen for et slikt samarbeid?

Fire nye år
For NTNUs vedkommende startet det med et samarbeid om oppbyggingen og gjennomføringen av en internasjonal mastergradsutdanning i elkraftteknikk. Graden blir gitt av KU og undervisningen gis av både NTNUs og KUs lærere. En kan si at opplegget var en utvidet ramme av et Norad-kurs for studenter fra utviklingsland som NTH hadde ansvaret for siden 1970-årene. Men nå foregår det meste av undervisningen ved KU. Dette samarbeidsprosjektet er nylig for tredje gang godkjent for en ny fireårsperiode, nå som et NOMA-prosjekt (NOMA – Norads program for masterstudium).

Unikt i Sør-Asia
Året 2001/2002 tilbrakte professor Ole Gunnar Dahlhaug ved Institutt for energi og prosessteknikk et sabbatsår ved KU. Det har resultert i et vedvarende samarbeid mellom den faggruppe han tilhører og har ført til at KU har fått støtte til og er i full gang med oppbyggingen av et turbinlaboratorium etter mønster av det en har ved NTNU. Det blir det eneste i sitt slag i Sør-Asia. Dette gir industrien i Nepal og naboland mulighet til å teste sine konstruksjoner, og kunder anledning til å kontrollere at innkjøpte turbiner holder mål. Det bør også norske utbyggingsinteresser i Nepal ha glede av. Norad dekker 60 prosent av investeringskostnaden, mens KU skaffer til veie resten.

Ønsker fornybart samarbeid
Med FoU-programmet ”RenewableNepal” er SINTEF Energi også aktiv i samarbeidet med Nepal og KU etter at samarbeid med institusjonen har vært utprøvd i liten skala. Programmet kan finansiere et samarbeid om FoU-prosjekter mellom nepalsk industri og FoU-institusjoner som har som mål å utvikle produkter og tjenester for det kommersielle markedet. 
 

SINTEF Energi og KU samarbeider i prosjektet Renewable Nepal. F v: professor em. Arne T. Holen, dr. Bhupendra Birmal Chhetri, professor em. Inge Johansen, Surya Raj Joshi og forskningssjef Petter Støa. Foto: Harald Danielsen

Betydelig utvikling østover
Disse prosjektene legger til rette for forskningssamarbeid og ”outsourcing” av forskningsaktiviteter. ”Economist, April 17 – 14, 2010” har en meget interessant belysning av betydningen av den utviklingen som nå skjer i sterkt voksende utviklingsland. Av de 500 største bedrifter på ”Fortune List” har 98 FoU-fasiliteter i Kina og 63 i India. Med sin sterke økning i utdanningskapasiteten på universitetsnivå er utviklingsland blitt et attraktivt sted der en kan gjennomføre sin forskning og derved fremme utvikling i både i Vesten og i utviklingslandene.

Det bør være en klok strategi å utvikle samarbeidet innen utdanning og forskning med vannkraftlandet Nepal, et land der Norge allerede har etablert gode og varige kontakter gjennom bistand og kraftutbygging.


 


Professor Ole Gunnar Dahlhaug var i 2001-2002 på sabbatsår ved Kathmandu University. Foto: KU 

Kontakt: