Til hovedinnhold

Tekst og foto: Harald Danielsen


Ragnhild Green Helgås (bildet) er forsker ved Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU på Dragvoll. Hun er snart er ferdig med boken om Elektroavdelingens historie. Boken skal utgis i anledning avdelingens100-års jubileum seinere i år. Elektroavdelingen var en av de sju opprinnelige avdelingene ved NTH.

- Behovet for kompetanse knyttet til vannkraftutbyggingen tidlig etter forrige århundreskifte var én av de viktigste grunnene til opprettelsen av Elektroavdelingen ved NTH, og indirekte en viktig årsak til beslutningen om opprettelsen av NTH i Trondheim i 1910, sier Helgås. 

Hun startet arbeidet med bokprosjektet i januar 2008, og lanseringen av boka skjer i et jubileumsarrangement på NTNU i september.

Er det noe i historien, som du nå har satt deg godt inn i, som har gjort inntrykk på deg?

- Det var betydningsfullt at nettopp Ole Sivert Bragstad, bondesønnen fra Inderøy i Nord-Trøndelag, ble den første professoren ved Elektroavdelingen. Han fikk sin utdannelse i Tyskland, og skapte seg en karriere som en internasjonal kapasitet på elektrofagområdet.

Satte varige spor
Hans posisjon ble understreket av at han ble utnevnt til æresprofessor ved den tekniske høgskolen i Karlsruhe i 1905. Bragstad jobbet hos Westinghouse i USA da han ble tilbudt stillingen som professor ved den nyopprettede Elektroavdelingen, og tok jobben. Det grunnlaget han la i undervisningsopplegget var så solid og omfattende at mye ble benyttet helt til etter andre verdenskrig. Han la grunnsteinen for hele elektrofaget ved NTH, forteller Helgås, og det er ikke tvil om at hun er imponert over hans innsats. Bragstad døde i 1927 og ble bare 59 år gammel.

Er det spesielle trekk i denne historien som har betydd noe for utviklingen av studiene?

- Frem til etter andre verdenskrig drev mange av professorene, både ved Elektroteknisk avdeling og NTH for øvrig, med relativt utstrakt konsulentvirksomhet for industrien. Elektroavdelingen ble jo opprettet for være med på å utdanne sivilingeniører for industrien og næringslivet.

Sterke industribånd
Konsulentvirksomheten var viktig for at avdelingen opprettholdt bånd til den industrielle virksomheten i landet, og ga også den enkelte professor gode biinntekter. Mangelen på organisert forskning førte imidlertid til at grunnforskning ble nedprioritert til fordel for konkret, kortsiktig forskning, og aktiviteten ble sentrert rundt den enkelte professor.

Forskningsinstituttene opprettes
Opprettelsen av forskningsinstitutter etter krigen bidro etter hvert sterkt til at det ble mer fart i forskningen i Norge, også på universitetene. Opprettelsen av SI (Sentralinstituttet for industriell forskning) og senere SINTEF og andre forskningsinstitutter, som for eksempel EFI og senere ELAB, la grunnlaget for en helt ny måte å tenke forskning på. Her spilte NTNF (nå Norges forskningsråd) en særlig viktig rolle med å legge til rette for organisert forskning, fremholder Ragnhild Green Helgås.

Hun legger til at det var positivt for universitetene at Forskningsrådet etter hvert ble med på å finansiere doktorgradsarbeid. Det var i professor Inge Johansens tid som sjef for NTNF at ordningen ble innført.

Du har nevt professor Bragstad som en ruvende skikkelse på det faglige området. Er det andre personer som har gjort inntrykk på deg?

- Én av de mest interessante skikkelsene som dukker opp i avdelingens historie, er ”Jacoba”. Hun begynte som kontorfullmektig i 1924, og var studentenes reservemor, støttespiller og oppasser helt til hun gikk av med pensjon i 1974. Hennes egentlig navn er Louise Jacobsen, datter av professor Kristian Fredrik Jacobsen, og hver eneste elektrostudent fra denne perioden synes å ha et minne om ”Jacoba”. Dette befester seg i utnevnelsen av henne som Haederssystir i linjeforeningen Omega i 1960, som en hyllest til hennes liv og virke ved avdelingen.

Naturlig arena i 100 år
Som én av de opprinnelige avdelingene ved NTH, er det en tradisjonsbærer som i år feirer jubileum når Elektroteknisk avdeling fyller 100 år. Mange rammebetingelser har endret seg siden 1910, men fortsatt er NTNU en naturlig arena for utdanning av elektroingeniører og ikke minst for forskning på bærekraftige løsninger innen elektro fagområder.


 


Ole Sivert Bragstad var den første professoren ved Elektroavdelingen på NTH. Foto: NTNU arkiv 

 


FAKTA

Den opprinnelige ”Elektroteknisk avdeling” er i dag organisert under Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk knyttet til de fire instituttene Elektronikk og telekommunikasjon, Elkraftteknikk, Teknisk kybernetikk og Telematikk.