Til hovedinnhold

Norsk Elektroteknisk Forening ga sin pris for beste masteroppgave til Marit Holbø Ytterstad og Anne Berit Mogstad da NEF Trondheim Gruppe arrangerte Studentmøte 16. februar hos SINTEF Energi.

Tekst og foto: Harald Danielsen

Hovedposten på programmet var utdelingen av beste masteroppgave ved Institutt for Elkraftteknikk ved NTNU i 2009. Denne gangen klarte man ikke å enes om hva som var den beste besvarelsen, og resultatet ble at Marit Holbø Ytterstad og Anne Berit Mogstad fikk dele prisen.

Det var formannen i NEF Trondheim Gruppe og president i NEF, Terje Rønningen fra Siemens, som gratulerte vinnerne og overrakte diplom og en sjekk til hver av dem på 5000 kroner.


Oppgaven til Marit Holbø Ytterstad, som nå er ansatt hos Nexans, har tittelen:
Kvalitetssikring av polymerisolerte HVDC-kabler ved hjelp av spenningsprøving

Faglærer for kandidaten har vært professor Erling Ildstad og i begrunnelsen sier han blant annet at ”Arbeidet er et viktig bidrag til forståelsen av elektrisk trevekst ved ulike typer spenningspåtrykk og vil ha relevans for det videre arbeidet med utvikling avegnede testmetoder for polymerisolerte høyspenningskabler”.

 


Anne Berit Mogstads oppgave, som nå er ansatt hos Siemens, har tittelen:
New switching pattern for AC-converters with RG-IGBTs for offshore windparks

Faglærer har vært professor Marta Molinas. Hun skriver blant annet i begrunnelsen:

”Besvarelsen representerer et innovativt system for strømomforming som er spesielt egnet for offshore vindmøller. Hun har gjennomført et førsteklasses pionerarbeid, og hele ideen bak systemløsningen er ny. Hennes arbeid har dannet grunnlag for nye prosjekter som nå har fått støtte fra Norges forskningsråd.”


Begge kandidatene presenterte oppgavene for en interessert forsamling, som tydeligvis syntes det var fint at det denne gangen var to som fikk dele NEFs pris for beste masteroppgave.

NEF 100 år i 2011
Innledningsvis orienterte formann Rønningen om NEF og fordelene med å være medlem som student. Han minnet også om at foreningen skal feire sitt 100-årsjubileum neste år. Den 11. februar 1911 holdt NEF Trondheim Gruppe sitt første møte, og det var sju år før den nasjonale NEF ble etablert i 1918. På programmet for øvrig var det innledningsvis en kort orientering av markedsdirektør Einar Fasting om SINTEF Energi sin virksomhet, og senere en orientering om Siemens sin satsing på subsea strømforsyning ved markedssjef Ove Bø.

Sats på det du liker og er god til!
Forsker Daniel Huertas Hernando fra Spania med doktorgrad i nanoteknologi, nå ansatt hos SINTEF Energi, holdt et engasjerende innlegg rettet mot studentene. Han ga noen velmenende råd om hva som er viktig når man skal velge retning for sin yrkesmessige karriere.

Et hovedbudskap var: Sats på hva du selv liker og tror du er god på, og bruk kreftene på det. Da er det store muligheter for at du lykkes og vil trives med det.  Eller i forkortet versjon som han sa det på engelsk: ”You’ve got to find what you love!”.

Er du interessert i nytt fra SINTEF Energi - følg bloggen vår - #SINTEFenergy blog