Til hovedinnhold


Forskning gjør bedriftene konkurransedyktige og står udiskutabelt for et positivt bidrag til verdiskapingen. Konkurranse gjør at leverandører alltid har behov for å dokumentere fortrinnene ved sine produkter. Det gjelder enten man konkurrerer på design, pris, tekniske spesifikasjoner eller leveringsdyktighet.

Tilfang av nye arbeidsplasser, antall arbeidstakere med akademisk grad, omsetningsøkning, skatteinngang eller reduksjon i miljøfarlige utslipp, kan oftest tilskrives en vellykket forskningssatsing med fokus på kompetanseheving og innovasjon.

Den norske leverandørindustrien til oljebransjen er kanskje det mest opplagte eksemplet på at forskning lønner seg. Det er jo ikke slik at løsningene denne bransjen leverer har fremkommet gjennom ny anvendelse av gammel kunnskap. Forskningsinnsatsen har vært formidabel og målrettet. Bare eksportverdien er om lag 150 milliarder kroner årlig. Den nasjonaløkonomiske gevinsten knyttet til effektiv utnyttelse av den norske oljerikdommen er mange ganger større.

Verden har kjempeutfordringer når det gjelder miljø, mat, energi, og helsetilbud til en økende befolkning. Hvis nordmenn tar på den europeiske hatten i første omgang, kan Norge bidra med toppkvalifiserte ressurser til å dekke behov på disse områdene. Norges Forskningsråd har en milliard kroner til rådighet for støtte av forskning i næringslivet. Med Europa som hjemmearena ser vi lett at det er muligheter for tilsvarende industriell suksess på klima- og fornybar energiområdet som vi har oppnådd på oljesektoren de siste tiårene.

Energisektoren er for øvrig utpekt som ett av to områder der Norge har spesielle fortrinn og mulighet for å innta en posisjon som globalt ledende.

På denne bakgrunn bør Norge og norsk industri øke satsingen på forskning og innovasjon. Mulighetsrommet er forlokkende.

Einar Fasting
Markedsdirektør

 
Foto: Mette Kjelstad Høiseth

Markedsdirektør Einar Fasting