Til hovedinnhold

På brukermøtene presenterer vi viktige modellforbedringer for en rekke modeller som har vært mye brukt til analyser av det nordiske kraftsystemet i flere tiår, for eksempel Samkjøringsmodellen / Vansimtap. Brukermøtet legger også stor vekt på å dele brukernes egne erfaringer. I år hadde Statkraft fire innlegg, mens representanter for Tafjord Kraftproduksjon, Agder Energi og energinet.dk holdt ett innlegg hver.

For øvrig ble satsingen på forskning på miljøvennlig energi tatt opp. Forskningssjef Petter Støa (SINTEF Energiforskning) innledet med en diskusjon om Klimaforlikets innvirkning på modellutviklingen ved SINTEF Energiforskning. Mens seniorforsker Atle Harby presenterte tema som er relevant for vannkraftproduksjon innenfor CEDREN som er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Deltakere på brukermøtet er i hovedsak brukerne av våre modeller i Norge, Sverige, Danmark og Finland, det vil si vannkraftprodusenter, systemansvarlige myndigheter og analysebyrå / kraftmeklere. I år var det rundt 100 deltakere. Evalueringen viser at deltakerne hadde et godt inntrykk og utbytte av brukermøtet.

Foto: Harald Danielsen 

Kontakt:
Ove Wolfgang