Til hovedinnhold

LinkS (Linking Global and Regional Energy Strategies) er et flerfaglig kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) som kombinerer internasjonale klimamodeller med europeiske energisystemmodeller og sammenlikner ulik praksis i politikk og styring innenfor energisektoren.

Mer bærekraftig energisystem
Den 9.-10. juni møttes om lag tjue deltakere på Gløshaugen i Trondheim for å sette i gang LinkS-prosjektet. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et integrert rammeverk for beslutningsstøtte for mer bærekraftig utvikling av energisystemet, konkretisert i følgende delmål:

 • Finne optimale investeringsstrategier for et regionalt kraftsystem under et globalt perspektiv, men der nasjonale/regionale fordeler og særtrekk blir utnyttet
 • Konkretisere hvordan en gitt region, ved å ta i bruk ny teknologi, kan bidra til spesifikke utslipps- og klimamål
 • Gi anbefalinger til politisk virkemiddelbruk for å støtte og sikre en bærekraftig utvikling i en gitt region, med hensyn til regional særtrekk i teknologi, økonomi, ressurser og styreform
 • Analysere hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke et energisystem med økende andel fornybar energi i et 100-års perspektiv
 • Verifisere beslutningsstøtteverktøyet i fullskala case-studier for Europa og en region i Kina.

Fem PhD-er 
LinkS er et nytt KMB-prosjekt ledet av SINTEF Energiforskning. Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd gjennom Renergi-programmet. Hydro Aluminium er industriell sponsor. Prosjektet skal vare i fem år, og skal utdanne to norske og tre utenlandske PhD-kandidater.

I tillegg til SINTEF, deltar Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for elkraftteknikk fra NTNU, Joint Global Change Research Institute/Battelle fra USA, Dept. of Civil and Environmental Engineering fra University of Maryland, USA, og Institute of Energy, Environment and Economy fra Tsinghua University i Beijing.

Følgende deltok på kick-off møtet:

 • Prof. Steve Gabriel, Prof. Matthias Ruth og Andy Blohm fra University of Maryland,
 • Dr. James Edmonds fra JGCRI,
 • Ketil Heggestad fra Hydro Aluminium,
 • Førsteamanuensis Asgeir Tomasgard og Prof. Gerard Doorman fra NTNU,
 • Rolf Marstrander, Audun Ruud, Ingeborg Graabak, Michael Belsnes, Gerd Solem, Silke van Dyken, Hans Ivar Skjelbred, Bjørn Grinden og Bjørn H. Bakken  fra SINTEF Energiforskning.
 • Prof. Teng Fei fra Tsinghua University var forhindret fra å delta.


Fra venstre: Rolf Marstrander (SINTEF), Ingeborg Graabak (SINTEF), James Edmonds (JGCRI), Bjørn H. Bakken (SINTEF),, Gerd Solem (SINTEF),, Ketil Heggestad (Hydro Aluminium), Andy Blohm (University of Maryland), Gerard Doorman (NTNU), Steve Gabriel (University of Maryland), Audun Ruud (SINTEF), Asgeir Tomasgard (NTNU) og Matthias Ruth (University of Maryland).

 

Tekst: seniorforsker Bjørn Harald Bakken
Foto: Harald Danielsen