Til hovedinnhold

Veitrafikk er en vesentlig kilde til utslipp av både klimagasser og annen forurensning. Nytenkning innen transport vil bidra til et bedre klima.

ECar , “A strategy for electrification of road transport in Norway” er et samarbeidsprosjekt der SINTEF og NTNU, sammen med flere andre aktører skal se på hvordan elektrifisering kan bli mulig innen veitransport i Norge. Det overordnede målet er et renere samfunn.

Inn med elektrisitet
I prosjektet vil vi se på konsekvensene for miljøet og kraftsektoren hvis 30 prosent av den brukte fossile energien ble erstattet med elektrisitet i 2020. I tillegg skal vi utforme strategier for elektrifiseringen av veitransporten. Prosjektet startet i år og innen 2012 skal prosjektet var fullført. 10,6 millioner kroner er budsjettet.

Tredelt oppmerksomhet 
Vi har fokus på bilbrukerne, miljøet og kraftsektoren. En av utfordringene er å finne ut hva som skal til for at bilbrukerne vil kjøpe og bruke elektriske biler. En annen er å analysere virkningene på miljøet ved å produsere elektriske biler og koble disse til det elektriske nettet.

Til dette trengs ladestasjoner og utforming av hvordan tilkoblingen skal foregå. Faktisk kan en bil ikke bare gi en økt belastning i kraftnettet, men kan også utgjøre en fleksibilitet i forhold til den strømmengde nettet blir belastet. Mulighetene og konsekvensene for å få dette til ser vi nærmere på.

Resultatet av prosjektet kan gi innspill til ulike type aktører om nye forretningsmuligheter. En utfordring for myndighetene er å gi bilkjøperne insentiver til å velge de mest miljøvennlige bilene.

På vei til topps
Elbilen har blitt ansett som liten, upraktisk med kort kjørelengde. Med gode lademuligheter og/eller god kapasitet i batteriene, vil rekkevidden øke og problemet vil være løst. For batteriene er vekten og kostnadene hovedutfordringene. Vi ser en trend til at elbilen kan bli oppgradert fra familiens bil nummer to til bil nummer en.

Fem minutters stopp
I Europa jobber flere selskap med nye former for lademuligheter.  Danmark og Israel vil fra 2015 tilby ordninger etter Better Place-konseptet med utskifting av batteriet i løpet av fem minutter. En forutsetning er at bilprodusentene vil innrette sin bilproduksjon etter en slik standard.

Videre jobbes det også med hurtiglading. Dette krever imidlertid enorme strømmengder på kort tid.

Tvunget til fornyelse
Det blåser en positiv miljøtrend i verden. EU foreslår et langsiktig mål for utslipp fra nye biler på 95 g/km innen 2020. Finanskrisen bidrar også til denne utviklingen. Bilindustrien er nødt til å fornye seg.

Etablerte bilgiganter som GM sliter, men kommer etter hvert med nye ideer og produkter. Bilmodeller med lavere CO2-utslipp som Toyota Prius (104g/km) og Honda Insight (101 g/km). Elektriske biler kommer kontinuerlig på markedet, og mange nye elektriske biler blir lansert i 2011-2012.

Nissan har planer om å bygge to nye fabrikker som skal lage batterier til elektriske biler. Japanerne investerer 2,1 milliard kroner i Storbritannia og 2,2 milliarder kroner i Portugal til dette og har sikret seg statlige lån og garantier fra britiske og portugisiske myndigheter.

Norsk mulighet
I dagens situasjon er det god timing for nykommere. Et datterselskap av det indiske selskapet Tata Motors har kjøpt seg inn i det norske selskapet Miljøbil Grenland. Norge blir sett på som et interessant land med utelukkende vannkraft som ressurs for produksjon av elektrisk energi.

Miljøbil Grenland bygger om indiske biler til helelektrisk drift og skal også produsere bilbatterier i Norge. Norge kan bli et miljøvennlig laboratorium for utvikling av den elektriske veitransporten.


Tekst: forsker Gerd Solem
Foto: Mette Kjelstad Høiseth  


Kontakt:
 


Forsker Gerd Solem  


 

eCar:

Prosjektnavn:
ECar, “A strategy for electrification of road transport in Norway”

Prosjektledelse:
Gerd Solem, SINTEF Energiforskning

Finansiert av:
Norges forskningsråd, BKK Nett AS, Eidsiva Energi AS, Miljø Innovasjon AS, NTE, TrønderEnergi AS

Partnere:
SINTEF, NTNU, Eidsiva Energi AS

Varighet:
4 år, (2009-2012)

Budsjett:
10,6 millioner kroner