Til hovedinnhold

SUSPLAN (Development of regional and Pan-European guidelines for more efficient integration of renewable energy into future infrastructures) er et prosjekt finansiert under EUs 7. Rammeprogram med SINTEF Energiforskning som koordinator. Prosjektets mål er å utvikle harmoniserte og robuste retningslinjer for beslutningstakere innenfor energirelatert infrastruktur og energidistribusjon både regional og trans-nasjonalt.

Retningslinjene blir etablert med utgangpunkt i omfattende regionale og trans-nasjonale scenariestudier, og vil bestå av strategier, anbefalinger og kriterier for mer effektiv integrasjon av fornybare energikilder i framtidige infrastrukturer i et langt tidsperspektiv fra 2030-2050.

Prosjektet ble startet i september 2008, og har en varighet på tre år. Budsjettet er på 4,7 millioner Euro. Foruten SINTEF deltar 16 partnere fra 11 europeiske land.

Prosjektets 2. generalforsamling ble arrangert 18. juni hos SINTEF Energiforskning med følgende deltakere:

Energy Economics Group/TU-Wien (AT), Fraunhofer ISI (DE), ECN (NL), UHI Millennium Institute (UK), Verbund-Austrian Hydro Power (AT), MVV Energie (DE), ENERO (RO), Statkraft Western Balkans (SR), Comhairle nan Eilean Siar (UK), ERSE (tidl. CESI-RICERCA) (IT), Black Sea Region Energy Centre (BG), UP Comillas (ES) og Dena (DE).

Foto: Mette Kjelstad Høiseth

Kontakt: