Til hovedinnhold

Antall primærsøkere til Energi- og miljøstudiet på NTNU økte fra 230 i 2008 til 270 i 2009. Dette skjer samtidig som opptakskravene er skjerpet. Det endelige opptaket ble 155 nye studenter i 2009 mot 142 i 2008.

Ved immatrikuleringen 11. august begynte totalt 7400 nye studenter ved NTNU og 155 av disse begynner på studieprogrammet Energi og miljø. Senioringeniør Halsten Aastebøl ved Institutt for elkraftteknikk sier at han er godt fornøyd med at flere søker til energi- og miljøstudiet.

Rekord i år
I perioden 2004 til 2006 var antall primærsøkere til energi- og miljøstudiet om lag 125, men har økt jevnt siden og topper statistikken med 270 primærsøkere i 2009. Fra i høst begynner 155 nye studenter hvorav 62 er jenter. Jenteandelen har imidlertid sunket fra rekordhøye 48 prosent i 2008 til 37 prosent i 2009.

Studiet kombinerer energi- og prosessteknikk med elkraftteknikk slik at studentene får grunnleggende kunnskaper innenfor begge felter. De nye studentene har nå fem år foran seg med spennende og arbeidskrevende utfordringer. Etter to år har studentene valget mellom tre studieretninger:

  • Varme- og energiprosesser
  • Energibruk og energiplanlegging
  • Elektrisk energiteknikk

Behov for elkraftspesialister
Halsten Aastebøl sier at det er mest populært å velge studieretningen Varme- og energiprosesser og at det har vært en trend at få velger elkraftspesialisering, men nå legges det mer vekt i undervisningsopplegget på å få flere til å velge denne studieretningen.

- Etter signaler fra markedet er det stigende behov for sivilingeniører med slik utdanning og derfor prøver vi å gjøre noe med dette, sier Aastebøl. Han tror at flere studenter etter hvert vil se hvilke positive muligheter de har i arbeidsmarkedet ved å velge elkraftspesialisering.

I det hele er Aastebøl veldig fornøyd med den økende interessen for energi- og miljøstudiet som har resultert i at opptakskravene ble skjerpet og konkurransen er blitt større.
- Men, sier Aastebøl til slutt, det stiller også større krav til at koordinering av undervisningen og riktig utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

7400 nye studenter på NTNU ved studiestart 2009. Prosesjonen ved immatrikuleringen 11. august ledes av Forsknings- og høyereutdanningsminister Tora Aasland, rektor Torbjørn Digernes og styreleder Marit Arnstad.

Tekst og foto: Harald Danielsen


Senioringeniør Halsten Aastebøl ved Institutt for elkraftteknikk på NTNU konstaterer fornøyd at studieprogrammet Energi og miljø er populært.