Til hovedinnhold

Arrangementet er det tredje i rekken. De to tidligere arrangementene har vært fulltegnet med rundt 300 deltagere, hvorav halvparten er studenter, og over 30 utstillere. Tilbakemeldingene fra både studenter og næringsliv er svært positive.

EFIKS er etablert for å øke kontakten mellom næringslivet og energi- og miljøstudentene ved NTNU, og synliggjøre betydningen forskning og utvikling har for utviklingen i kraftforsyning, energibruk og leverandørindustri. EFIKS skal bidra til at flere skaffer seg relevant kompetanse og at det skal bli enklere å rekruttere yngre folk til energi- /elkraftområdet i norsk næringsliv og hos myndighetene.

UKA er inkludert
EFIKS kombinerer foredrag med samtaler og mer spektakulære innslag. Arenaen er Studentersamfundet, auditorier og Glassgården i NTNUs Elektrobygg på Gløshaugen. I Glassgården kan alle interesserte besøke bedriftenes utstillinger og EFIKS-torget.

Arrangementet foregår samtidig med UKA-09. UKErevyen inngår da også som en del av den sosiale siden av programmet.

Klaus Sonstad om fremtidens transport
Utdrag fra arrangementet:

  • Åpning i Studentersamfundet onsdag 7. oktober
  • UKErevyen 2009

Foredrag og faglig underholdning på NTNU 8. og 9. oktober med blant annet:

  • Doktordisputas om EUs direktiv om fornybar energi. Hvordan skal Norge oppfylle kravene? Doktoranden får bryne seg på to opponenter.
  • Klaus Sonstad utfordrer gjester og publikum om miljøvennlig transport. Hva slags kjøretøyer vil vi få og hva må vi gjøre for å utvikle dem?
  • To gode historier fra dem som nettopp er ferdig på NTNU: ”Fra diplom til jobb”
  • Lær av energi- og elkraftleverandørene som lykkes med å kommersialisere forskningsresultatene
  • EFIKS-torget der behov møter ideer. Studenter presenterer sine ideer i samspill med næringslivet
  • Bedrifter presenterer seg for studentene
  • Tre høyaktuelle FoU-prosjekter som går inn i energidebatten med fokus vindenergi på land og til havs og kraftnettene som skal overføre energien.
  • Festmiddag med underholdning på Radisson SAS Royal Garden Hotel

Bak EFIKS 2009 står Forskningsrådet, EBL Enova, Norsk Industri, NTNU, SINTEF, NVE, Energikontakten og Energi- og miljøstudentenes linjeforening EMIL.

 

Åpningsarrangementet for EFIKS-2009 i Studentersamfundet får mange deltakere og det er viktig at alle detaljer er avklart med UKE-styret. Her er avtalen underskrevet. Fra venstre: Aril Thommesen for EFIKS og de tre UKE-representantene: Gunn Pedersen Ødegaard, Øystein Myrmo og Julie Marie Sivertsen. 

To av representantene i styringsgruppen for EFIKS. Fra venstre Kristin Gjøsæter (EMIL) og Eiril Bjørnstad (Energikontakten).

 

Tekst: Harald Danielsen
Foto: Harald Danielsen og Mette Kjelstad Høiseth  


Klaus Sonstad kommer til EFIKS 2009.