Til hovedinnhold

CIRED (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution) er det ledende internasjonale forum for elektrisk distribusjonsnett. Annet hvert år organiserer CIRED en stor konferanse og utstilling på forskjellige steder i Europa med god deltakelse også fra andre verdensdeler. 

Travle dager
De norske konferansedeltakerne var å finne på forskjellige arrangement fra tutorials, hovedsesjoner, rundebordskonferanser til poster sesjoner både som bidragsytere og tilhørere. Det var viktig å gå gjennom programmet nøye for det måtte hard prioritering til for å rekke foredrag og diskusjoner som var av interesse for fagfeltet til den enkelte.

Blir oppdatert
Det er en norsk gruppe med lang fartstid på CIRED som var i Praha. Sigurd Kvistad og Vidar Solheim fra Hafslund er et par av dem som finner det svært nyttig å delta på CIRED for å bli faglig oppdaterte på teknologi, trender og hva europeiske regulatorer legger vekt på.

- Det var flere interessante tema. For eksempel hvordan håndtere et aldrende nett og hva er egentlig Smart Grid og hvordan passer dette inn hos oss, svarer Kvistad på hva han har hatt ekstra utbytte av. Solheim henger seg på poenget med Smart Grid. I tillegg var strategier for vedlikehold, reinvestering og utbygging av nettet temaer der han ville ha med seg presentasjoner og diskusjoner.

Impulser fra andre
Nettverksbygging er en viktig del av konferanser. Det er lettere å spørre og lettere å få svar fra en person en har truffet og vekslet et par ord med, selv om møtet kan være overflatisk og kort. Vel så viktig er at de blir oppdaterte på hva som opptar andre, er tilbakemeldingen fra deltakerne. Vi møter mye folk på én gang.

Nyttige diskusjoner
- Det blir mange nyttige faglige diskusjoner når nettselskaper, SINTEF og leverandører møtes, sier Kvistad. Han traff også internasjonale samarbeidspartnere fra sitt arbeid i Eurelectric, som han synes det er nyttig å opprettholde kontakten med.

- Etter å ha blitt kjent med personer for eksempel på CIRED, er det mye enklere å ta direkte kontakt senere, hevder Solheim. I de ulike selskapene kan fagmiljøene ofte bli små. Solheim mener det er helt avgjørende å søke ut over eget selskap for å få nye impulser.

Bedre opplegg og større utbytte
Det vanket skryt til årets opplegg, som er noe endret fra tidligere år. Det var hovedsesjon den ene dagen med påfølgende oppfølging med samme tema på en rundebordsseanse neste dag. Det likte flere av de norske meget godt.

Det var satt av mellom 8-15 minutter til å presentere innleggene.  Strammere tid ga langt større utbytte. Flere av foredragene ga konkrete ideer til tiltak i eget nettselskap.

Høyt rangert publisering
Dr. ing.  Kjell Sand (SINTEF Energiforskning) var med i Directing Committee. Seniorforskeren synes det er viktig å minne om at dette er en konferanse på nivå 1 i forhold til publisering (nest høyeste nivå) og som dermed gir uttelling blant annet i forhold til Forskningsrådets evaluering av publisering fra prosjekter.

- For SINTEF Energiforskning er det viktig å bryne ideer og resultater i slike internasjonale fora. Det gir impulser til pågående prosjekter og innspill til nye. Det fleste problemstillinger som tas opp er av interesse for de fleste land og dermed også av norsk interesse, sier Sand.

Oppmerksomhet rundt nye tema
Sammenlignet med tidligere var det en del nye tema som ble gjenstand for stor oppmerksomhet. Smart grid er nevnt. Smart metering og konsekvenser for nettvirksomheten som følge av elektriske/hybrid biler var andre tema som ble viet tydelig oppmerksomhet. Hva blir konsekvensene for nett og leveringskvalitet av at glødelampene blir faset ut er et annet eksempel på nye tema som er satt på dagsorden.

- Det satses store midler i mange land innenfor disse temaene og det er viktig at vi fra norsk side tar del i de erfaringer som andre gjør og at vi bidrar med våre egne, poengterer Kjell Sand.

De norske innleggene presenterte resultater fra både KMB-prosjekt (Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) og fra doktorgradsarbeider.

Etter fire dager med mye faglig påfyll er konklusjonen at vi ikke må undervurdere den sosiale delen av arrangementet heller. Det er både faglige og sosiale relasjoner som blir opprettet med god mat og tilbehør. En god investering.

 

Noen norske deltakere: Fra venstre Oddbjørn Gjerd, Jørn Heggset, Thomas M. Welte (alle SINTEF Energiforskning), Sigurd  Kvistad og Vidar Solheim fra Hafslund, Dag Eirik Nordgård (NTNU) og Gerd Kjølle fra SINTEF Energiforskning.

 

Ph D-stipendiat Dag Eirik Nordgård utenfor konferansesenteret i Praha den første morgenen.  Klar for innlegg på Tutorial 1 ”Managing and Ageing Infrastructure” og presentasjon på Poster Session.

Konferansemiddag på borgen i Praha. I forgrunnen Maria D. Catrinu (SINTEF), Johan Hernes (NTE) og Dag Eirik Nordgård (NTNU).

 

 

 

 

 

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth  


Seniorforsker Kjell Sand fra SINTEF Energiforskning er en CIRED-veteran. Han har deltatt på konferansen i 30 år. I år var han med i Directing Committee. 

Seniorforsker Gerd Kjølle (SINTEF Energiforsking) svarer på spørsmål etter presentasjon på en av hovedsesjonene ”Present State and Future Expectations of Regulation of DSOs”.