Til hovedinnhold

Tekst: Mette Kjelstad Høiseth

Det dreier seg om utvikling av offshore vindkraft i NOWITECH. Derfor var også fokus rettet mot hvordan havvindene kan bli utnyttet på oppstartsamlingen på Stiklestad i Verdal i Nord-Trøndelag den 24. og 25. juni. Der var representanter fra forskningsmiljøene og industripartnere møtt frem.

Forskningssenteret samarbeider med to andre FME-sentre, NORCOWE (Norwegian Centre for Offshore Wind Energy) og CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN).

Dette sto på dagsorden:

  • designverktøy for nye offshore vindenergikonsepter
  • overføringssystemer med nye materialer
  • nye undervannsstrukturer for offshore vindturbiner
  • nettilknytninger og systemintegrasjon av store offshore vindparker
  • strategier og teknologier for drift og vedlikehold
  • vurdering av nye konsepter med numeriske verktøy og fysiske eksperimenter

Signert kontrakt med Forskningsrådet
Den 6. oktober ble avtalen som sikrer etableringen av forskningssenteret NOWITECH signert. Dermed er senteret sikret finansiering i åtte år med støtte fra Norges forskningsråd og industrien. Administrerende direktør Sverre Aam fra SINTEF Energiforskning og administrerende direktør Arvid Hallén undertegnet kontrakten.

Royal Garden-seminaret 2010
Det årlige vindseminaret i Trondheim, også kjent som Royal Garden-seminaret, blir arrangert for syvende gang i 2010. Hele møtet vil foregå på engelsk da flere internasjonale deltagere vil være tilstede. Fokuset vil være på offshore vindkraft i samarbeid mellom NOWITECH og NORCOWE. Påmeldingsfristen er mandag 11. januar. Program og mer info finnes på NOWITECHs hjemmeside.

Administrerende direktør Arvid Hallen i Forskningsrådet og administrerende direktør Sverre Aam i SINTEF Energiforskning undertegnet de to første kontraktene for FME. Foto: Claude R. Olsen

 

 

Kontakt:
John Olav Giæver Tande

Senterleder John Olav Tande på kick-off møtet i juni i år. Foto: SINTEF Energiforskning