Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

- Denne konferansen er den første i sitt slag som er arrangert i regi av Gassteknisk Senter, forteller direktør Maria Barrio som er ansvarlig for gassteknologi hos SINTEF Energiforskning.

Hun ledet arrangementskomiteen for ”1st Trondheim Gas Technology Conference” som gikk av stabelen på Nova Konferansesenter i Trondheim den 21. og 22. oktober 2009.

Naturgass og eksisterende aktiviteter
Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF (GTS) i Trondheim øker fokus på naturgass samtidig som aktiviteter rundt hydrogenteknologi og CCS (Carbon Capture Storage) blir opprettholdt. 
- Et viktig steg som beviser dette, er den nye konferanse som har blitt arrangert i regi av GTS, sier Maria Barrio.

Anvendt FoU
På konferansen var vekten lagt på grunnleggende og anvendt forskning og utvikling innen gassteknologi. Målet var å bringe fram, presentere og diskutere arbeid som blir utført i FoU-institusjoner, på universiteter og hos industrien innenfor dette emnet. 80 deltakere var til stede, der vel en fjerdedel var fra industrien.

Drøyt 30 foredrag
Keynote-presentasjonene ble holdt av Leif Idar Langelandsvik fra GASSCO (konferansesponsor) og av Geir Owren fra Statoil (GTS strategisk partner). Deretter fulgte en foredragssesjon som hovedtittel: Naturgass teknologi der forskning og utvikling var trukket frem. Dag to var det parallelle sesjoner med tekniske presentasjoner. Totalt var det 33 foredrag.

Norges forskningsråd støttet konferansen. Neste arrangement er planlagt i oktober 2011.

Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelig på konferansens nettside.

Figuren viser hvilke fagområder i gasskjeden konferansen tok for seg.

 

Kontakt:

 

Om Gassteknisk Senter
NTNU-SINTEF

Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF (GTS) ble etablert i 2003 og er det største senteret for gassteknologisk forskning og utdanning i Norge. Ny kunnskap og teknologi skal bidra til en effektiv, verdiskapende og miljøvennlig utnyttelse av naturgass.

Direktør Maria Barrio, SINTEF
Direktør Hilde Venvik, NTNU (ny)
Koordinator: Astrid Lilliestråle, NTNU

Senterets oppgaver er å:

  • være en felles portal mot markedet innen gassteknologi
  • sikre kvalitetsutdanning, FoU og løsninger for gassektoren
  • fremme forskningsinitiativ til Nores forskningsråd, EU-prosjekt, laboratorier, strategiske industrielle forskningskontrakter
  • være synlig og påvirk nasjonal dagsorden
  • rekruttere studenter og forskere
  • samordne gassteknologiske aktiviteter på SINTEF og NTNU
  • sikre effektiviteten i vår virksomhet ved å arbeide som en virkelig virtuell organisasjon