Til hovedinnhold

Tekst: forsker Frank Dahlslett og ingeniør Harald Danielsen
Foto: Harald Danielsen

Spesielt hardt gikk det utover familien Inger og Idar Magne Eid på Moan på Hølonda da lynet slo ned i boligen deres. Inger forteller at hun stod i stua ved ovnen da det smalt. - Det smalt så høgt at jeg trodde at både veggen og vinduet skulle velte inn i rommet, men så ille var det egentlig ikke. I det samme fikk jeg se at varmepumpa nærmest hang og slang på veggen og merket en ekkel brentlukt. Da var jeg snar til å komme meg ut på verandaen, forteller Inger som nå flere måneder etter hendelsen grøsser litt når hun snakker om den helt spesielle opplevelsen om ettermiddagen den siste junidagen i år.

Store skader på elektrisk utstyr
Mannen i huset, Idar Magne har, god oversikt over skadene lynnedslaget forårsaket og kan fortelle at kona reddet fjernsynet og vaskemaskinen. - Hun var rask til å dra ut støpslene av de to apparatene da hun hørte tordenværet komme, men varmepumpa, komfyren, telefonen og PC-en ble ødelagt. Utover det ble det også lekkasje på vannledningen inn til huset og det elektriske anlegget fikk hard medfart. Sikringsskapet så ut som om noen hadde brukt slegge på det, forteller han.

Lynstrømmen raserte den gamle koplingsboksen under taket i garasjen.

Varmepumpa fikk hard medfart.
Foto: Gunn Heidi Nakrem 

Naboen trodde det var en flokk trost som lettet 
I samtale med everket har han i ettertid fått dannet seg et sannsynlig bilde av hendelsesforløpet. - Lynet må ha slått ned i en nærliggende høgspenningslinje og videre til en lavspent mast og derfra via en jordkabel til huset vårt. Sikringsarrangementet i masta var nærmest blåst bort. Det var også inntaksboksen i kjelleren. Lynstrømmen har nok hatt flere grener gjennom huset hvor det er gjort store skader på elanlegget og svaksstrømsutstyr.

- Men ikke nok med det, sier han, lynet fant på sin videre ferd veien til armeringsjernet i garasjetaket, som også er golvet på verandaen. Derfra laget det ei grøft gjennom plenen, videre over en gårdsvei og endte opp i et nettinggjerde hvor det ble flere krater i bakken. Akkurat det var naboen vitne til. Han satt på verandaen sin og plutselig så han det han trodde var en flokk trost som lettet fra plenen til familien, men i samme nuet smalt det, og han skjønte da at det var et lynnedslag. Idar Magne forteller videre at jord og torv var slengt opp på verandaen og hustaket, og at han kan ikke riktig kan si hva han følte da han kom hjem og fikk se hva som hadde skjedde. - Uansett hvor store de materielle skader var så var jeg ikke bekymret for det, det viktigste var at ho Inger var i livet og uskadet, sier Idar Magne Eid til slutt. Da vi besøkte han og kona den 17. november på Hølonda var det ikke mange spor å se etter lynets herjinger, kun et svartbrent, lite krater i garasjetaket der det tidligere var en koplingsboks. Eid anslår at lynskadene i boligen beløper seg til 80 – 90 000  kroner.

12 transformatorer havarerte
Ingeniør Paul Duvøy hos Trønderenergi Nett kan fortelle at det ble en fryktelig ettermiddag på jobb den 30. juni 2009. Det første nettutfall kom omkring kl 16.30, og senere gikk det slag i slag. Han opplyser at 11-12 fordelingstransformatorer havarerte i området Melhus - Skaun den ettermiddagen. Dessuten måtte et stort antall sikringer utskiftes i fordelingsnettet. Han anslår de materielle skader til å være minst 500 000 kroner.

Lynnedslagsregistreringer på Korsvegen på Hølonda den 30. juni 2009. Innenfor en tidsperiode på 5 minutter ble det registrert 7 lyn innenfor en radius på 1 km fra boligen til familien Eid (avmerket på kartet). Det nærmeste nedslaget var ca 200 m fra boligen og hadde en styrke på 22 kA.  

Kontakt:

Akkurat her stod Inger Eid da lynet slo ned i huset den 30. juni 2009.