Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

CREATIV er blant de første store FoU-prosjektene på energieffektivitet i industrien. Målet er å gjøre industrielle varme- og kuldeprosesser mer energieffektive og utvikle ny teknologi for utnyttelse av overskuddsvarme fra industrien. Prosjektet som skal gå frem til 2013, skal også bidra til industriell nyskaping og gi konkurransefortrinn for industrideltakerne.

Prosjektet dekker hovedtyngden av de industrielle energiforbrukene i Norge. Resultatene fra prosjektet kan bidra til å redusere både Norges primære energiforbruk og Norges klimagassutslipp med 25 prosent.

− CREATIV har potensial til å flytte forskningsfronten innen flere områder som er kritiske for optimal energibruk, og er i posisjon til å gjøre en forskjell for fremtidig redusert bruk av energi i industrien, sier prosjektleder Grethe Tangen fra SINTEF Energiforskning.

Kick-off for prosjektet var 23. og 24. november i Trondheim. De vel 30 prosjektdeltakerne brukte første dag til kunnskapsutveksling, mens den andre dagen var viet presentasjon av delprosjektene, faglig innlegg, generalforsamling og møte i styringskomitéen.

Solid industristøtte
Det er lagt vekt på å bygge et konsortium med sterk og utfyllende kunnskap om ulike industrier og vitenskapelige disipliner.

Prosjektet er et omfattende, internasjonalt samarbeidsprosjekt der SINTEF Energiforskning har prosjektansvaret. Det er hele 21 partnere med i prosjektet der industripartnerne dekker metallurgi, matproduksjon, treforedling og papir samt supermarked. Deltakerne spenner fra industriselskapet Danfoss og den norske supermarkedkjeden Rema 1000 til Schanghai Jaio Tong University i Kina, Kungliga Tekniska Högskolen i Sverige og japanske Doshisha University. Flere av partnerne er involvert i mer enn ett delprosjekt.

Resultatene fra prosjektet forventes å danne grunnlag for innovasjon og fremtidig verdiskaping nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil også bidra til utdanning av spesialister innen energieffektivisering og vil arbeide for å rekruttere talenter til aktuelle fagområder.

Prosjektkoordinator Anne Karin T. Hemmingsen åpnet prosjektets første samling i Trondheim den 23. og 24. november der vel 30 prosjektdeltakere var til stede.

 

Prosjektleder Grethe Tangen (tv) og prosjektkoordinator Anne Karin T. Hemmingsen ønsker en åpen dialog i CREATIV-prosjektet.

Kontakt:


 

Fakta om prosjektet:

  • Prosjektnavn: Competence project for Reduced Energy use through Advanced Technology InnoVations (CREATIV)
  • Prosjektansvarlig: SINTEF Energiforskning
  • Prosjektperiode: 2009-2013
  • Budsjett: 53,5 millioner kroner