Til hovedinnhold

SINTEF-direktør Sverre Aam tok imot prisen ”CSLF Recognition Award” for forskning på CO2-håndtering under Carbon Sequestration Leadership Forums (CSLF) ministermøte i London den 13. oktober 2009.

Det gjorde Aam, som er administrerende direktør på SINTEF Energiforskning, på vegne av DYNAMIS-prosjektet, som SINTEF Energiforskning har vært prosjektkoordinator for.

- Dynamis har lykkes med å vurdere ulike alternativer for storskala hydrogenproduksjon med CCS (Carbon Capture Storage) i samarbeid med og støtte fra mange bedrifter og organisasjoner i hele Europa, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Han delte ut prisen til DYNAMIS-prosjektet som er ett av fire fullførte prosjekt som har pekt seg ut innen karbonfangst og -lagring.

Prosjektet er første fase av EUs ”Hypogen-program”. Programmet skal resultere i fullskala kraftverk med hydrogen- og elektrisitetsproduksjon og CO2-håndtering. Kraftverket vil være operativt innen 2015.

DYNAMIS ble lansert i mars 2006 under EUs sjette rammeprogram for forskning (FP6), og er et integrert prosjekt (IP) som har hatt med 32 partnere fra 10 medlemsland, et assosiert land (Norge) og Sveits. 

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (t v), adm. direktør Sverre Aam (SINTEF Energiforskning) og Trygve Utheim Riis (Norges forskningsråd) med ”CSLF”-prisen.
Foto: Astrid B. Lundquist

 

Kontakt for Dynamis:
Einar Jordanger

Se prosjektets hjemmeside