Til hovedinnhold

Tekst og foto: Harald Danielsen

Claude Olsen hos Norges forskningsråd har fått gjennomført spørreundersøkelsen. 281 deltakere på EFIKS mottok noen dager etter arrangementet en e-post med oppfordring om å svare på et spørreskjema om EFIKS 2009. Det kom inn 152 svar som utgjør en svarprosent på 54 %.  Claude Olsen har gått gjennom svarene med følgende konklusjon:

HyWind på topp
Det mest populære faglige innslaget var historien om den flytende havvindmøllen HyWind. Statoils Sjur Bratland fortalte med innlevelse om ideen, snubletrådene og installasjonen av verdens første flytende vindmølle i full skala. Det slo an. Han fikk karakter 4,4 på en skala fra en til fem.Det desidert mest populære innslaget var festmiddagen, med karakteren 4,9.

Totalinntrykket av EFIKS 2009 ga deltakerne karakteren 4,3 av 5. Blant kommentarene var:

 • ”Et inspirerende og motiverende program.”
 • ”Det var relevante temaer og gode foredragsholdere. Jeg kom i kontakt med mange studenter.”
 • ”Profesjonell gjennomføring både med bidrag fra folk i bransjen og med eksterne krefter. Gode diskusjoner!”
 • ”Jeg går i første året, synes dette var en veldig interessant opplevelse som jeg aldri hadde tenkt meg...”
 • ”Utrolig spennende å møte bedriftene både i en mer høytidelig setting (stands) og litt mer uhøytidelig på gallamiddagen.”
 • ”Veldig fornøyd med torsdagens debatt-show om morgendagens biler. Morsomt med en original vri!”

Faglig bredde
Det faglige programmet på EFIKS spenner vidt, fra "doktordisputas" om et aktuelt tema via gode historier til Enerbiz-konkurranse. Her er de fem innsalgene deltakerne likte best:

 • HyWind, Sjur Bratland  4,4
 • Doktordisputas –Steinar Bysveen, Svein Sundsbø, Ingeborg Gjærum 4,3
 • Klaus Sonstads Enerbiz med tre lag 4,3
 • Studiets siste år – en portal mot næringslivet, Halvor Lie, Statnett 4,2
 • Studiets siste år – en portal mot næringslivet, Marte Lind, Statkraft 4,0

Mer positivt syn
For energibransjen er EFIKS en opptur. 56 prosent svarte at de har fått et mer positivt syn på energibransjen, 64 prosent følte de fikk god kontakt med næringslivet, og 56 prosent mente at EFIKS gjorde det lettere å få sommerjobb.
"Kom i kontakt med representanter på en annen måte enn bare vanlig karrieredag/stand."

Mer fornøyde bedrifter
EFIKS hadde rundt 30 utstillere og 100 konferansedeltakere fra næringslivet. 77 prosent svarte at sin bedrift hadde nådd målsetningen med deltakelse på EFIKS. Flere fikk nye ideer til hvordan de skulle rekruttere nye medarbeidere.
"Jeg var ikke til stede på noen av foredragene da jeg måtte være på standen hele tiden fordi vi hadde så mange besøkende.."

Sosiale fulltreffere
En viktig funksjon for EFIKS er å være en møteplass der studenter møter næringslivet og forskningsmiljøene. Under festmiddagen plasseres studenter og næringslivsrepresentanter annen hver. Sammen med god mat og klassisk underholdning, skaper det en uformell kontakt som huskes. Karakteren 4,9 viser at deltakerne satt stor pris på middagen. Ukerevyen fikk også god karakter i år, 4,7 og EMILs dramasekvenser scoret 4, 5.

Ser frem til neste EFIKS
Kommentarfeltet i undersøkelsen ble flittig brukt og styringsgruppen vil ta med seg innspillene til neste arrangement i 2011, også da samtidig med UKA. Styringsgruppen får litt å leve opp til:

 • "Flott program! EFIKS imponerer!"
 • "Veldig bra initiativ og opplegg."
 • "Fantastisk arrangement!"
 • "Gleder meg til 2011!"

EnerbiZ: Klaus Sonstad med de tre lagene Elektrisitet, Bio og Hydrogen.

Engasjement: Det var god kommunikasjon mellom Klaus Sonstad og publikum.  


 

 

Best likt: Sjur Bratland fra Statoil fikk bestekarakteren for historien om HyWind.