Til hovedinnhold

Tekst: Seniorforsker Svend Tollak Munkejord

Motivasjonen for studiet av dråpene har vært varmevekslere, som forekommer blant annet i varmepumper, mange steder i industrien, og ikke minst i anlegg for flytendegjøring av naturgass (LNG). Når slike anlegg skal dimensjoneres, brukes vanligvis erfaringsdata. Når slike data skal overføres til nye situasjoner, står man på utrygg grunn, og dette kan føre til at det ferdige anlegget ikke oppfører seg helt som tenkt.

Studerte detaljer
Én måte å angripe problemet på, er å bygge test-anlegg. Dette er imidlertid kostbart og tidkrevende. I He Zhaos prosjekt har den motsatte strategien vært fulgt, nemlig å anta at helheten er sammensatt av mange detaljer. Hvis man da forstår detaljene, vil man kunne forstå helheten. Zhaos bidrag er ett skritt mot å forstå helheten. Han har studert i detalj under hvilke forhold og hvordan en fallende dråpe vil slå seg sammen med væskespeilet, eller om den vil sprette tilbake, for fem ulike væsker, inkludert n-pentan, som er mer brennbart enn bensin. Dette fluidet ble brukt fordi det likner på kuldemediene som brukes i LNG-anlegg.

God tilbakemelding
Under disputasen framhevet hovedopponenten, professor Gianpietro Elvio Cossali ved Universitetet i Bergamo i Italia, to ting ved He Zhaos innsats, nemlig vekten som er blitt lagt på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i forbindelse med arbeidet i laboratoriet, og det grundige og etterprøvbare eksperimentelle arbeidet. Cossali uttalte også at han av egen erfaring vet hvor mye innsats som ligger bak slikt arbeid, uten at alt nødvendigvis synes. Cossali vurderte avhandlingen som meget bra, og ville ifølge ham være blant de 10 prosent beste i Italia.

Førstemann ut
He Zhao er den første som disputerer av i alt fire PhD-kandidater som har utført arbeidet sitt i rammen av KMB-prosjektet (kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) Enabling Production of Remote Gas, som er støttet av Petromaks-programmet i Norges forskningsråd. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Energiforskning, SINTEF Materialer og Kjemi, SINTEF IKT, NTNU og industripartnerne Aker Solutions, Bayerngas Norge, DNV, Statoil og UOP. Prosjektleder, seniorforsker Mona J. Mølnvik ved SINTEF Energiforskning, er imponert over at He Zhao, i tillegg til forskningen, har lært seg godt norsk i løpet av PhD-studiet.

På normert tid
Instituttleder Olav Bolland ved Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) ved NTNU delte ut det etter hvert tradisjonelle PhD-fatet og var fornøyd med at Zhao har gjennomført studiet nesten på normert tid (tre år) i motsetning til gjennomsnittet på rundt fire og et halvt år.

Etter en velfortjent juleferie skal He Zhao fortsette arbeidet sitt som postdoc ved NTNUs Institutt for energi- og prosessteknikk. Også dette blir i rammen av et KMB-prosjekt drevet ved SINTEF Energiforskning, denne gang med tittelen Enabling Low-Emission LNG Systems.

Medveileder Svend Tollak Munkejord (SINTEF Energiforskning), hovedveileder Jostein Pettersen (NTNU/Statoil), kandidat He Zhao, administrator Ole Jørgen Nydal (NTNU), hovedopponent Gianpietro Elvio Cossali (Universitetet i Bergamo) og andreopponent Carl Birger Jenssen (Statoil). Foto: Mona J. Mølnvik.


 

Kontakt:
Svend Tollak Munkejord

He Zhao med Institutt for energi- og prosessteknikks tradisjonelle PhD-gave. Foto: Svend Tollak Munkejord.