Til hovedinnhold

Vindmøller til havs kan bli både lønnsomt og være en stor fremtidig vekstnæring for Norge. Nasjonalt mål er 3 TWh vindkraft i drift innen 2010, status nå er litt over 1 TWh. Det synes langt frem for offshore vind.

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

Europeisk vindkraftytelse må mangedobles for å nå EUs mål om 20 prosent fornybar energi i 2020. Av 180 GWh totalt blir kanskje 50 GW offshore vindkraft. Dette gir Norge gode muligheter for å utnytte de beste vindforholdene i Europa som finnes utenfor kysten vår.

Rekordoppslutning
Den 22. og 23.januar ble det sjette vindkraft FoU-seminaret arrangert i Trondheim med rekordstor deltakelse, over 180 personer. Hele konferansen i år var viet offshore vind. Gjennom foredrag fra forskningsmiljø, kraftprodusenter og industrien, ble potensialet og utfordringene knyttet til offshore vind presentert.

Langt samarbeid
Det er ti år siden SINTEF, NTNU og IFE, sammen med industrien, startet et forsknings- og utviklingssamarbeid på vindkraft. For seks år siden tok seniorforsker John Olav Giæver Tande ved SINTEF Energiforskning initiativet til det som i dag kalles Royal Garden-seminaret. Seminaret har blitt en viktig møteplass for alle aktører som er involvert i vindkraft.

Det er forventet at Norge skal bidra vesentlig når det gjelder utvikling av offshore vind. Norske aktører er allerede i gang som utbyggere av vindparker og leverer produkter og tjenester, for eksempel StatoilHydro til Scira vindpark på østkysten av England og Aker Solutions leveranse til Tyskland.

Norge er i tet i utviklingen av flytende konsepter. HyWind, SWAY og WindSea er gode eksempler på dette.

- Skal vi kunne utløse det store potensialet for vindkraft i Norge er vi avhengige av å utvikle rimelige og kostnadseffektive utbygginger, sa Tande.

Ressursbank
Terje Gjengedal leder FoU Vind i Statkraft og har en rekke verv innen vindkraftforskningen. Han har jobbet med vindkraft i 15 år og var som mange andre deltakere heller ikke imponert over Norges satsing på vindkraft.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) har beregnet muligheten for vindkraft til om lag 250 TWh. Det er dobbelt av vannkraften som er bygd ut i Norge. Et realistisk anslag for vindkraft på land er anslått til 12-15 TWh, eller mer enn ti prosent av vannkraften som er bygd ut i Norge. Statkraft mener det er mulig å bygge ut 2 TWh innen 2010, og 3 TWh innen 2015.
- Vi må ha en miks på balansesiden av ulike teknologier for å få til å balansere storskala vindproduksjon, sa Gjengedal.

Han mener vi kan starte med offshore vindmøller når vi har teknologi og driftserfaring fra landfaste møller. Videre sa Gjengedal at Norge har gode ressurser både for onshore og offshore vindkraft og Nordsjøen er en stor ressursbank. 


Terje Gjengedal fra Statkraft er en erfaren vindkraftmann. Han er også blant dem som lurer på når Norge skal utnytte ressursene vi har, for eksempel i Nordsjøen.

 

Kontakt:
John Olav Giæver Tande

Det årlige vindkraftseminaret i Trondheim var i år viet offshore vind. Det er forventet at Norge skal bidra vesentlig i denne utviklingen.  Seniorforsker John Olav Tande fra SINTEF tok initiativet til det som er blitt en viktig møteplass for alle aktører.