Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

Interessen for både historie og vitenskap gjorde Halvard nysgjerrig på å grave i en godt og vel 50-års spennende historie. Han røper at han var innom tanken på å studere teknologi før valget falt på historie.

Perioden etter krigen var preget av gjenoppbygging, og elektrisitet var vesentlig for både industri og moderniseringen av husholdningene. Masteroppgaven er begrenset til instituttets historie fra 1952 til 1986. Det vil si fra opprettelsen til oppløsningen av Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI). Samtidig med oppløsningen stifter NTNF (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd) og SINTEF Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt A/S som blir tilsluttet SINTEF-gruppen.

Både nasjonalt og internasjonalt var EFI et kjent begrep i mange tiår som sto for kvalitet. Det var ikke uten intern kamp at navnet ble endret fra Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt til SINTEF Energiforskning i 1998. 

Halvard Anholt finner stoff i et rikholdig arkiv i Sem Sælands vei 11. Planen er å levere masteroppgaven i november i år.


Tidligere informasjonsleder Harald Danielsen er til god hjelp når løse tråder skal samles. Her får Halvard Anholt en innføring i gammel organisasjonshistorie.