Til hovedinnhold

En minister vender tilbake

Sist gang var han landbruks- og matminister. Da Terje Riis-Johansen kom tilbake til Trondheim 12. februar i år, var han olje- og energiminister. Han trives godt i statsrådsrollen og han trives godt i teknologihovedstaden.

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

- Jeg hadde en av mine beste dager som statsråd onsdag 4. februar. Da jeg hadde gleden av å dele ut forskningsmidler i Oslo. Ministeren åpnet møtet med forskningsmiljøet i Trondheim, som hadde fått full pott i tildelingen av FME-midler, på denne måten.

Hensikten med møtet var å gi ministeren et innblikk i de forskermiljøene som fikk tilslaget på de nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME).
 
Åtte forskningssentre
Norges forskningsråd har valgt ut åtte forskningssentre for miljøvennlig energi. Sentrene dekker viktige områder innen miljøvennlig energi som sol, vind, enøk, bioenergi og CO2-håndtering. Nærmere en milliard kroner blir brukt på sentersatsingen i perioden 2009-2016.

Nesten rent bord
SINTEF og NTNU er med på seks av de åtte sentrene. SINTEF Energiforskning har prosjektansvaret og senterledelsen i de tre FME-ene der SINTEF er vertsinstitusjon.

Det er BIGCCS Centre (CO2-håndtering) med klimadirektør Nils A. Røkke som senterleder, Research Centre for Offshore Wind Technology med seniorforsker John Olav Giæver Tande som leder og Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) som tar for seg klimavennlig kraft med seniorforsker Atle Harby i spissen.

Ved siden av dette har Energiforskning senterledelsen for Bioenergy Innovation Centre (CenBio) ved seniorforsker Lars Sørum. Prosjektansvaret har Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås i Akershus kommune.

Anerkjennelse
- Dette er en manifestasjon over Trondheimsmiljøet sitt nivå og sin posisjon på forskersida innenfor klima og energi i Norge, hevdet Riis-Johansen. De beste skal prioriteres, fortsatte han, og det er det vi har gjort nå.

Vi har gått etter et kriterium og det er å få fram de beste prosjektene på klima, miljø og fornybar forskning.
- Dere må være ekstremt stolte, sa en blid statsråd.

 Riis-Johansen påpekte at hvis målene skal nås på klima og fornybar kraft så trenger han at forskningsmiljøet her leverer det vi kan og helst litt mer. Det var ønsket fra statsråden denne gangen.

De nye forskningssentrene er klare til å starte arbeidet for å bli verdensledende på miljøvennlig energi. 

 

Konserndirektør i SINTEF Unni Steinsmo mener at sentrene vil bli viktige i Norges internasjonale arbeid for klimaet. Trondheimsmiljøet har allerede et utstrakt internasjonalt samarbeid med ledende miljøer i Europa, USA og Kina/Japan om klimateknologi. Dette skal vi bygge videre på og utvikle teknologien og bevisstheten som må ligge til grunn for en energirevolusjon

.

 

Sentrene:

- Dere må være ekstremt stolte, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen til senterledere, direktører, forskere og andre tilstedeværende.

Administrerende direktør Sverre Aam i SINTEF Energiforskning er mer enn godt fornøyd med uttellingen av hardt arbeid over lang tid.