Til hovedinnhold

- Dette er en enkel plan. Derfor er det heldig at energi- og klimaplanen kan forkortes til ENKL-planen slo en opplagt Jørgen Randers fast da han på vegne av utvalget bak planen åpnet seminaret i Oslo 16.mars.

Tekst: Mette Kjelstad Høiseth

Akronymet ENKL uttales som ordet enkel. Det er en samlet energi- og klimaplan utarbeidet av BI, EBL (Energibedriftenes Landsforening) og SINTEF Energiforskning som ble lagt frem.

- Enkel og skråsikker-planen kan vi kanskje kalle den, fortsatte Randers. Enkel fordi det går an. Det er mulig å lage en plan som tilfredsstiller de klimamålene vi har satt oss. Skråsikker fordi det er tre eldre herrer som fremlegger den.

Lar seg gjøre
Norske klimautslipp stiger. De stiger raskere enn vi hadde trodd. Målet med planen er å få utslippene ned.

Hovedbudskapet til utvalget, som består av BI-professor Jørgen Randers, EBL-sjef Steinar Bysveen og SINTEF-direktør Sverre Aam, er at det går an. Det er mulig å gjøre mer, men de har prøvd å finne en plan som er noenlunde lett å sette ut i livet og få politisk oppslutning til. 

ENKL-planen beskriver ni tiltak som vil oppfylle de norske klimaforpliktelsene. Planen omfatter klimagassutslipp, strøm, varme og drivstoff. Planen oppfyller målene i Stortingets klimaforlik og kravene vi kan forvente å få når EUs energi- og klimapakke blir implementert i norsk lov. De foreslåtte tiltakene vil kreve 2 TWh mer strømproduksjon i året noe som tilsvarer to prosent sammenlignet med det som produseres i dag.

Rimelige tiltak
- Dette er de første ti meterne av en 100 meter, proklamerte Sverre Aam fra SINTEF. Det er fullt mulig for Norge å nå utslippskuttene innen 2020. Og det vil heller ikke koste så mye.

Planen vil koste rundt 7 milliarder kroner i året. Det er i underkant av en prosent av statsbudsjettet og cirka 1500 kroner per innbygger. Forbrukerne betaler allerede ”grønne avgifter” på strømmen og drivstoffet til staten, som er mer enn det ENKL-planen vil koste.

Aam understreket at det må utvikles ny teknologi for å nå det langsiktige målet som er at Norge skal bli klimanøytralt i 2050.

Men målene for 2020 er langt innenfor rekkevidde.  Politikere, action nå! 


Initiativtakerne til seminaret var EBL-sjef Steinar Bysveen, BI-professor Jørgen Randers og adm. direktør Sverre Aam, SINTEF Energiforskning. Foto: EBL

Kontakt:
Ove Wolfgang