Til hovedinnhold

Det er UKA. Det er EFIKS. Kombinasjonen som har slått utrolig godt an. For å si det forsiktig. Merk deg datoene med det samme, 7. til 9. oktober i år bør du være i Trondheim.

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

Den 7.–9. oktober er det klart for energibransjens mest spesielle møteplass i år. EFIKS er en annerledes konferanse. Her møtes dyktige studenter, attraktive bedrifter og ledende forskere fra NTNU og SINTEF fra energi og miljø. Det er her såkalt utilgjengelig forskningsstoff blir formidlet med humor og satt inn i uvanlige sammenhenger.

Dyktige og profilerte frontfigurer
Arrangementet er det tredje i rekken og etterfølger to tidligere arrangementer som har vært fulltreffere på alle måter. Lista har ligget høyt med Fredrik Skavlan som debattleder i 2005 og Jon Almaas for to år siden.

Øker kompetanse og rekruttering
EFIKS skal øke kontakten mellom næringslivet og energi- og miljøstudentene ved NTNU. Gjennom arrangementet er det et mål å gjøre synlig betydningen av forskning og utvikling i kraftforsyning, energibruk og leverandørindustri. EFIKS skal bidra til at flere skaffer seg relevant kompetanse og styrke rekrutteringen av yngre folk til energi- og elkraftområdet i norsk næringsliv og hos myndighetene.

Fra programmet
Foruten UKErevy blir det foredrag og faglige innslag som doktordisputas om EUs direktiv om fornybar energi, utfordring til gjester og publikum om miljøvennlig transport, fra diplom til jobb fortalt gjennom to gode historier og du får høre hvordan du lykkes med å kommersialisere forskningsresultater.

Det blir Energitorg der behov møter ideer. Studenter presenterer sine ideer i samspill med næringslivet og bedrifter som presenterer seg for studentene. Det blir energidebatt om tre høyaktuelle FoU-prosjekter med fokus på vindenergi på land og til havs og kraftnettene som skal overføre energien. Og en festmiddag med underholdning på Radisson SAS Royal Garden Hotell   

EFIKS 2007: Jon Almaas inntok podiet kledelig ubeskjeden, og hadde publikum i sin hule hånd i 90 minutter. Under debatten ”Hva skal ut eller hva skal inn, og hvordan ser energifremtiden ut?” deltok fra venstre Robert Nilssen (NTNU), Helle Brit Mostad (StatoilHydro), Almaas og Petter Heyerdahl (Universitetet for miljø og biovitenskap). 

EFIKS 2005: Fredrik Skavlan ledet innslaget ”Først og fremst” på det første EFIKS-arrangementet i Trondheim. Profesjonell og med tilbakelent sjarm. Det ble braksuksess. Adm. direktør Sverre Aam (SINTEF Energiforskning) fra venstre, debattleder Skavlan, Helle Brit Mostad (Norsk Hydro) og Tanja Winter fra Universitetet i Oslo debatterte energifremtiden.

 

Kontakt:
Petter Støa