Til hovedinnhold

SINTEF Energiforskning ønsker å diskutere de utfordringer og muligheter energiforsyningen i nordområdene står overfor. Den 2. april ble det avviklet et diskusjonsmøte i Alta med everkene i Finnmark og deler av Troms med dette som tema.

Tekst og foto: Harald Danielsen

I fellesskap med everkene og mulig andre aktører ønsker SINTEF å bidra til løsningen av utfordringer i energiforsyningen som støtter opp om utviklingen av industri, fiske, havbruk og andre områder som er avhengig av en sikker energiforsyning. Hensynet til klimaet er en viktig del av dette hvor bl a også utfordringer med integrering av vindkraft hører med. Den 2. april inviterte derfor SINTEF Energiforskning, i første omgang everkene i Finnmark og deler av Troms, til et diskusjonsmøte i Alta.

Diskusjonsmøte i Alta 2. april
Hovedhensikten med møtet var å komme i dialog med everkene om aktuelle utfordringer og muligheter som everkene mener er relevante å ta opp i et mulig samarbeid med SINTEF. På møtet var det forberedte innlegg fra:

 • Varanger KraftNett
  Utfordringer sett fra et nettselskap, daglig leder Leif Edmund Jankila
 • Troms Kraft Nett
  Behovet for et sterkt nett i nord på land og offshore ved fremtidig elektrifisering av norsk sokkel i nord, adm. direktør Arvid Åsmo.
 • Norut i Alta
  Norut-rapporten Energiscenarier for Nordområdene - om muligheter ved bygging av en ny 420 kV linje Balsfjord - Skaidi - Varangerbotn, seniorrådgiver Inge Berg Nilssen.
 • Statnett
  Statnetts satsinger de siste årene og planene fremover, sivilingeniør Stig Løvlund.

Adm. direktør Jon Eirik Holst fra Hammerfest Energi skulle holde et innlegg om elektrifiseringen av Melkøya LNG og Goliath-feltet, samt om erfaringer og utfordringer som netteier. Holst og to av hans sentrale medarbeidere måtte dessverre i siste liten melde avbud til møtet pga brann i en transformatorstasjon og omfattende nettutkoplinger i Hammerfest.

Fra SINTEFs side var det gjennomgang av satsinger/strategier knyttet til energisektoren og hva som må til for bli med i relevante FoU-prosjekter/programmer. Sentrale tema for øvrig var EUs 2020-satsing, EUs fornybardirektiv og Energi 21 / Klimaforliket. Videre ble det presentert aktuelle KMB-prosjekter (kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) og andre FoU-prosjekter som vi tror kan passe for everkene i nordområdene.

Betydelig potensial for forskningssamarbeid
Av diskusjonene så langt synes det å være et betydelig potensial knyttet til et bredt forskningssamarbeid på energiforsyningsektoren i nord. Det er behov på flere områder som krever nærmere avklaringer. Noe som er helt klart er at en snarlig og omfattende forsterkning av sentralnettet haster det å komme i gang med. Dessuten er det uten tvil enorme vindkraftressurser i Finnmark, men som det av mange grunner slett ikke blir enkelt å utnytte i stort omfang.

Møtet ble avviklet like før påskeferien og en skikkelig gjennomgang og oppsummering av diskusjonene er derfor ennå ikke gjennomført, men noen av deltakerne vil bli kontaktet for nærmere informasjon før det kommer et samlet utspill fra SINTEF.

Deltakerne på diskusjonsmøtet i Alta.
Foran fra venstre: Anngjerd Pleym (SINTEF Energiforskning), Lars Magne Luneborg (Nord-Troms Kraftlag) og Petter Støa (SINTEF Energiforskning).
Bak fra venstre: Inge Berg Nilssen (Norut Alta), Einar Fasting (SINTEF Energiforskning), Arvid Åsmo (Troms Kraft Nett), Kjell Sand (SINTEF Energiforskning), Stig Løvlund (Statnett), Per Kåre Langås (Nordkyn Kraftlag), Leif Edmund Jankila (Varanger KraftNett), Jørn Eldby (SINTEF Nord) og Jacob Grønn (Alta Kraftlag).

Kontakt: