Til hovedinnhold

CO2-AMBASSADØREN

- Skal vi klare å høste de store miljøgevinstene som CO2-håndtering åpner for, må verden ta en skikkelig dugnad. Det nytter ikke at vi jobber i hvert land, og det er litt av poenget med at vi har bygget en så pass bred internasjonal plattform i dette senteret, sier klimadirektør Nils A. Røkke.

Tekst: Mette Kjelstad Høiseth
Foto: Thor Nielsen

BIGCCS omfatter hele CO2-kjeden, fra fangst til transport og lagring. Med langsiktig og grunnleggende forskning skal senteret bidra til å virkeliggjøre fullskala CO2-håndtering fra kraftproduksjon og industrielle prosesser. BIGCCS er ett av de nyutnevnte nasjonale sentrene for miljøvennlig energi (FME).

Godt synlig i Brüssel
Det er en svært erfaren forsker som står i spissen for forskningssenteret. I flere år har Nils Røkke brukt mye tid på å koordinere store prosjekter og stable europeiske samarbeidsgrupper på beina i forbindelse med EU-søknader. Han er kjent som en av verdens fremste eksperter på dette forskningsfeltet.

Solid forskningsmiljø
Senteret bygger på den betydelige aktiviteten og kompetansen som miljøet ved SINTEF og NTNU har bygd opp innenfor CO2-håndtering over en periode på 25 år. Mye av kompetansen er bygget opp gjennom industri- og Forskninsgsrådsprosjekter.
- Vi ser også at Norges pionerrolle innen CO2-håndtering med Statoils Sleipner-prosjekt har vært viktig for opprettelsen av en forskningsplattform som vi nå har i Trondheim, sier Røkke. 

I BIGCCS-sentereret er det lagt lik vekt på betydningen av fangst og transport/lagring. Prosjektdeltakerne dekker Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet på en unik måte når det gjelder lagringsmuligheter. Ingen annen gruppering sitter med så mye kunnskap samlet om områder som er aktuelle for CO2-lagring.

Ekspertisen fra 26 partnere, som representerer åtte ulike nasjoner,  og utdanningsprogrammet, med 18 doktorer og åtte postdoktorer, skal sørge for at utdanning, innovasjon og verdiskaping blir ivaretatt innen senterets virkeområde.

Felleseuropeiske laboratorier
Flere av deltakerne i BIGCCS skal også delta i oppbyggingen av nye felleseuropeiske laboratorieanlegg for CO2-håndtering (ECCSEL). Med utgangspunkt i dette og i løpende prosjekter ved deltakerinstitusjonene, vil BIGCCS ta rollen som et internasjonalt Center of Excellence innen forskning på CCS (Carbon Capture and Storage).

Norge er fra før tungt inne i internasjonale forskningsprosjekter på området og får nå rollen som vertsland for oppbygging av de felleseuropeiske CO2-laboratoriene. Røkke mener derfor at landet vårt har nådd et punkt som kommer til å bety noe globalt innenfor dette fagfeltet. Europa går inn for å investere 730 millioner kroner i felleseuropeiske laboratorier for CO2-håndtering, og vil bruke nær hver tredje krone i Norge.

NTNU og SINTEF skal koordinere satsingen, som innebærer bygging av fem CO2-laboratorier innenfor NTNU/SINTEF. Det oppfatter klimadirektøren som en smigrende tillitserklæring.

–En redningsaksjon for klimaet handler imidlertid om mer enn CO2-håndtering. Verden vil trenge et bredt spekter av teknologier for å berge klimaet, sier Nils A. Røkke.  


 

Senterleder:
Nils Anders Røkke


BIGCCS Centre – International CCS Research Centre


Prosjektansvarlig:
SINTEF Energiforskning AS


Samarbeidspartnere:

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Aker Clean Carbon
 • ALSTOM AG
 • ConocoPhilips Norge
 • Det Norske Veritas (DNV)
 • Dong Energy
 • Gassco
 • Hydro ASA
 • Schlumberger
 • Shell
 • Statkraft SF
 • StatoilHydro
 • TOT AL E&P Norge AS
 • British Geological Survey (BGS )
 • CICERO
 • Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR )
 • Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
 • Norges geologiske undersøkelse (NGU)
 • RFF
 • Sandia National Labs
 • Technische Universität München (TUM)
 • Universitetet i Oslo (UiO)