Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

Mandag 13.oktober sto forsker Edvard Karlsvik fra SINTEF Energiforskning i spissen for en workshop i regi av Quality Wood. Et tjuetalls personer deltok, der også prosjektpartnerne fra Finland, Spania og Østerrike var til stede.

Forbrenningsteknikker
Ved siden av å presentere status gjennom sine nasjonale rapporter, sto også en tur i laboratoriet på programmet. Der fikk deltakerne se praktiske løsninger på de mest brukte forbrenningsteknikkene i Norge.

Spre informasjon
Gjennom mer samarbeid, informasjon og informasjonsspredning mener forskerne at bruken av ved vil øke. Løsninger som gir høyere virkningsgrad og lavere utslipp gjelder ikke bare for nye ildsteder, også med eldre utstyr kan dette oppnås ved riktig fyring.

Workshop-deltakere samlet etter rundturen i laben i Kolbjørn Hejes vei på Gløshaugen i Trondheim.

 

Kontakt:

Forsker Edvard Karlsvik fra SINTEF Energiforskning forklarte om forbrenningsteknikker.


Prosjektpartnerne er:

  • ADEME (Frankrike)
  • ApE (Slovenia)
  • A.E.A (Østerrike), CENER (Spania)
  • CIS (Spania), SINTEF (Norge)
  • VTT (Finland) som er prosjektkoordinator.

EU-prosjektet Quality Wood startet opp i 2006 og varer frem til 2009.