Til hovedinnhold
Vellykket bioenergikonferanse i Milano
Relaterte tema

Publisert 2. februar 2009

Mer enn 75 deltagere fra 14 land hadde funnet veien til Milano og til “International Conference on Biomass and Waste Combustion” for å diskutere status og nyheter innen forskning og utvikling for forbrenning av biomasse og avfall. Konferansen ble arrangert 8. - 10. oktober av SINTEF i samarbeid med det italienske energiselskapet A2A innenfor EU-prosjektet NextGenBioWaste.

Tekst: forsker Mette Bugge, SINTEF Energiforskning

I EU-prosjektet NextGenBioWaste samarbeider ledende europeiske aktører innen området energi fra biomasse og avfall. Prosjektet omfatter demonstrasjon av ny teknologi støttet av forskningsaktiviteter. Prosjektdeltakerne tar fatt i teknologi som er utprøvd i laboratorieskala. I prosjektet oppskaleres løsningene til full skala, ved nye anlegg eller ved at eksisterende forbrenningsanlegg bygges om.

Prosjektet, som ledes av SINTEF, har en økonomisk ramme på 250 millioner norske kroner, og varigheten er fire år. Konferansen i Milano ble arrangert for å presentere prosjektresultater ved halvgått løp og for å diskutere den teknologiske utviklingen i Europa innen forbrenning av biomasse og avfall.

Tekniske aspekt ved forbrenning
Lars Sørum fra SINTEF Energiforskning åpnet konferansen, hvoretter Antonio Bonomo fra A2A ønsket velkommen til Milano. Det nyeste fra EU angående politikk og rammevilkår for energi fra avfall og biomasse ble presentert av Jean-Pierre Schosger fra EU kommisjonen. Keynote presentasjon på forbrenning av biomasse ble gitt av Professor Ingwald Obernberger fra Universitet i Eindhoven, mens Professor Gerrit Brem fra Universitetet i Twente ga tilsvarende presentasjon på forbrenning av avfall.

Kontakt:


I Trondheimsområdet blir kommunalt avfall brukt til å produsere varmt vann som forsyner store deler av Trondheims bolig og næringsbygg med oppvarming. Foto: Harald Danielsen

Konferansen fokuserte på de tekniske aspektene ved forbrenning av biomasse og avfall, og innovative tekniske løsninger ble presentert. Det ble gitt presentasjoner fra aktiviteter i NextGenBioWaste-prosjektet samt av andre inviterte foredragsholdere. Sesjonene dekket tema som brenselpreparering og -håndtering, forbrenningsprosesser, systemdesign, korrosjon og beleggdannelse, askehåndtering og utslipp.

Italias største forbrenningsanlegg
Det ble arrangert en ekskursjon til A2As forbrenningsanlegg i Brescia som er det største anlegget i Italia. Anlegget er ristfyrt og har to linjer fyrt med avfall og en fyrt med biomasse.

Den årlige produksjonen er på 568GWh elektrisitet og 526GWh fjernvarme. Dette anlegget har blant annet et SCR ”high dust” system for NOx-rensing som er installert før rensetrinnene der gasstrømmen har riktig temperaturnivå (reheating unødvendig). Faren for forurensning av katalysatoren er imidlertid stor. Driftserfaringer for de to første årene ble presentert på konferansen.

God norsk deltagelse
Blant deltagerne var representanter fra forskningsinstitutt, universitet, energiselskap, avfallsselskap, industri, konsulentselskap og teknologiutviklere, og omtrent halvparten av deltagerne kom fra partnere i NextGenBioWaste. Norge var sterkt representert med 19 deltagere. Deltagernes tilbakemeldinger var gode, og konferansen var på alle måter en suksess. Det planlegges en tilsvarende konferanse i februar 2010.

A2A, Keppel Seghers Belgium, Vattenfall, Visser & Smit Hanab og Von Roll Inova var sponsorer for konferansen. Mer informasjon på prosjektets hjemmeside.


Konferansedeltagere foran A2As forbrenningsanlegg i Brescia som er det største anlegget i Italia. Privat foto.