Til hovedinnhold

Tekst: Mette Kjelstad Høiseth

Quality Wood er et fireårig EU-prosjekt som avsluttes i april 2009. Sju prosjektpartnere er organisert i et konsortium der det finske forskningssenteret VTT er prosjektkoordinator.

Prosjektet er delt inn i fire aktiviteter. Edvard Karlsvik leder delprosjektet ”Forbrenningsteknologi og utslipp”. SINTEF Energiforskning bidrar også i de tre andre delprosjektene som omfatter vedmarkedet, vedkvalitet og vedforsyningskjeden.

Innledende forsøk
- Vi må være systematiske og dokumentere det vi ser under gitte og vitenskapelige betingelser, sier Karlsvik. Forskerne holder på med innledende forsøk og tester hva som skjer ved ulik mengde ved, forskjellige sorter ved, mer eller mindre fuktinnhold og ulike typer ildsteder.

God tilgang
Det er lett å få tak i ved. Det er en foredlingsprosess som ikke er fabrikkavhengig, tilbudet er godt og det er relativt ukomplisert å få fram veden. Det er mulig å produsere ved med god fortjeneste i Norge. Det har blitt god butikk.

Kan doble produksjonen
Karlsvik er overbevist om at det har skjedd en stor endring. Før var det mange som skaffet og ordnet seg med ved selv. Nå er prisen så lav at folk ikke orker dette lenger. Produksjonen er blitt rasjonell med utstyr fra begynnelse til slutt, i stort tempo.

Det vokser mer skog enn det som avvirkes, og vi kan doble produksjonen mener Karlsvik.
Ved og elektrisitet er en flott kombinasjon. Prisen på ved er stabil og ligger på rundt 50 øre/kWh. - På Melhus betaler jeg over en krone for strømmen, så det blir oppvarming for under halv pris.


Ved og elektrisitet er en god kombinasjon. Det er ikke dumt å ha et vedmagasin som reserve hvis vannkraftmagasinene svikter. Foto: Harald Danielsen

All ved er brukbar
Bjørk er et tett treslag, mens gran har et lett trevirke som gasser svært fort. Da kan det bli for lite luft på toppen av veden slik at gassene fra veden forblir uforbrent.
- Det som skjer er at når du varmer på grana blir det enormt med gass fra veden. Og for å brenne ut den gassen, må du tilføre mye luft, forteller Karlsvik. Bjørka avgir gassene mer langsomt og brenner med en fin flamme over lengre tid. Det blir dermed ikke så intens avgassing over kort tid.

All ved kan brukes. Fiberen er den samme.
- Du kan få en dårlig ovn til å brenne bra med god ved, men en dårlig ovn brenner ikke like bra hvis kvaliteten på veden reduseres, sier forskeren. Nye fyringsvaner
Vi må endre måten vi fyrer på. Karlsvik påpeker at vi ikke skal fylle opp ovnen og tenne på i bunnen. Han forklarer at vi bør legge lite i ovnen og fyre fra toppen med tørr ved, gjerne med opptenningsbriketter. Ved å fyre fra toppen går gassene gjennom en varm sone og blir forbrent. Dette gir mer varme og mindre utslipp.

Lært nytt
Vanninnholdet er avgjørende. Alt fra 20 prosent og nedover er bra. I februar har veden rundt 40 prosent fuktighet, mens det stiger til opp mot 60 prosent om våren.

Den erfarne forskeren har fått ny kunnskap gjennom prosjektarbeidet, som for eksempel at man ikke skal kviste treet når det er hugget. Bladene hjelper til med å trekke ut vannet. Veden kan brennes samme år hvis den er behandlet riktig. Barnelærdommen har jo vært at veden skal ligge vinteren over for å bli tørr og god.

Fremtidsvisjon
- Skal vi ned med utslipp må vi begynne å gjøre noe, sier vedforskeren. Karlsvik ser for seg et ildsted med programvalg. Sånn som en vaskemaskin. Slik kan vi velge ulik ved med forskjellig fuktinnholdt for maksimal utnyttelse av veden og for å minske utslipp.
- Det er egentlig ikke mer enn det skjønner du, smiler Edvard Karlsvik.

God forvaltning av ressursene og miljøaspektet er nytteverdier som det er fokusert på i prosjektet. Teknologisk utvikling og kunnskap er også viktig for ved som en handelsvare og kommersialisering av vedproduksjonen. 
 


 

Kontakt:

QUALITY WOOD


Quality Wood er et fireårig EU-prosjekt som startet i 2006. Sju prosjektpartnere er organisert i et konsortium, der det finske forskningssenteret VTT er prosjektkoordinator. SINTEF Energiforskning er prosjektpartner i Norge.

I prosjektet er formålet å øke bruken av ved. Bedre kvalitet på veden og lavt utslipp, er tiltak som skal hjelpe til med å nå dette målet.

I prosjektet er fokuset på å

  • øke vedkvaliteten ved å fremme avansert brenselproduksjon og logistikksystem
  • øke muligheten for profesjonell vedproduksjon og handel
  • skaffe produsenter kunnskap om hvordan de kan forbedre produksjonskjeden for å møte kravet til kvalitet
  • spre informasjon om løsninger som gir høyere virkningsgrad og lavere utslipp både for nytt og eldre utstyr
  • vurdere status og kommende trender innen markedet for ved (mengder og volum) så vel som teknisk nivå på vedproduksjon og forbrenningsutstyr.

Bruken av ved vil øke gjennom økt samarbeid, informasjon og informasjonsspredning mellom de forskjellige markedsaktørene i hele verdikjeden.


Prosjektaktiviteter

Vedmarkedet og sosioøkonomiske aspekter
Målet med denne aktiviteten er å samle informasjon og data hos prosjektpartnerne om den nasjonale tilstanden innen vedmarkedet. Innsamlingen skal dekke nøkkelaktører innenfor hele forsyningskjeden fra produksjon, markedsføring og teknologi til implementering av standarder for kvalitet.

Vedkvalitet og standarder
Arbeidet vil være konsentrert om å forbedre kvaliteten på ved og å utvikle produksjonsteknologien.

Vedforsyningskjeden
Små produksjonsbedrifter, ineffektive prosessmetoder for rå ved, uutviklede markedskanaler og for høye transport- og leveringskostnader, er flaskehalser som vanskeliggjør kommersiell vedproduksjon og handel. Mulighetene til å forbedre nåværende forsyningskjeder, forretningsmodeller og handelspraksis trenger å bli undersøkt og nye ideer må skapes.

Forbrenningsteknologi og utslipp
I denne aktiviteten vil de beste forbrenningsteknologiene for vedbasert boligvarming bli analysert og beskrevet. Arbeidet vil basere seg på dokumentert infrastruktur for oppvarming, fyringsvaner, kvalitet på ved og fyringsenheter i Europa.