Til hovedinnhold

Figurene tilhører artikkel i Xergi 2008-3

 

Figur 1: Generell levetidskurve for en gitt komponent og en definert skadetype

Figur 2: Stilisert levetidskurve

Figur 3: Eksempel på sviktsannsynlighetsfordeling (sannsynlighetsfordeling for restlevetid)

Figur 4: Eksempel på økonomisk kalkyle for fornyelse av effektbryter i 2007 vs. 2012