Til hovedinnhold

EMIL: Energi- & Miljøstudentenes Linjeforening feiret sitt 10 års jubileum 24. og 25. oktober 2008. EMIL ble stiftet den 28. september 1998 etter at det nye multifakultære studieprogrammet Energi og miljø ved NTNU i Trondheim hadde sin oppstart samme høst.

Tekst og foto: Harald Danielsen

Sjøsettingen av det nye studieprogrammet Energi og miljø skjedde samme år som daværende EFI og SINTEF Energi ble slått sammen til SINTEF Energiforskning. Dette bidro sterkt til at samarbeidet mellom NTNU og SINTEF innenfor dette fagområdet skjøt fart, og tiden har vist at samarbeidet har vært til nytte for begge parter hvor man i stor grad har utnyttet felles kompetanse og laboratoriefasiliteter.

SINTEF Energiforskning har siden EMIL ble stiftet vært en stor bidragsyter til linjeforeningen både økonomisk og spesielt i starten, i praktisk sammenheng. Gode relasjoner til unge og aktive studenter har vist seg å være et godt grunnlag for rekruttering av nye medarbeidere.

Aktiv linjeforening
I jubileumsåret består EMIL av 17 komiteer og er en av Gløshaugens mest aktive linjeforeninger. Et styre på 6 personer velges hvert år og har ansvaret for å koordinere komiteenes arbeid. Her finner man turkomité, festkomité, idrettskomité og egen avis, for å nevne noe. Hver høst har EMIL også et fadderprogram for å ta i mot de nye studentene og hjelpe de til rette i studentmiljøet i Trondheim. I starten i 1998 hadde EMIL om lag 80 medlemmer, i dag er antallet nesten 1000 medlemmer.

Energikontakten
Energi og miljø-studiet har etter hvert utviklet et veldig godt kontaktnett med energibransjen og næringslivet forøvrig. Dette nettverket, hvor bedriftene tegner et abonnement, kalles "Energikontakten" og fungerer som et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. Gjennom bedriftpresentasjoner, ekskursjoner og spesielle bransjedager/seminarer blir denne kontakten stadig bedre. Sommerjobber, prosjekt- og masteroppgaver formidles også gjennom Energikontakten.

SINTEF Energiforskning gratulerer EMIL med 10 års jubileet og satser på fortsatt givende samarbeid i årene fremvover.

Noen nåværende og tidligere energi-elkraft-studenter under Energidagen 2008.


Her er noen av initiativtakerne til EMIL sammen med adm. direktør Sverre Aam i SINTEF Energiforskning vinteren 1999. Fra venstre: Ramnath Ambathy, Ragnhild Stokholm, Sverre Aam, Fredrik Christensen og Arne Rannestad.