Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

Slagordet ga umiddelbart assosiasjoner til EUs klimamål som er 20 prosent i 2020. Det var ikke tilfeldig. Energi og miljøstudiet ved NTNU er 10 år, og det samme er studentenes linjeforening EMIL. Programmet for Energidagen 2008 tok for seg utfordringer innen fornybar energi for de neste ti årene - minst.

Administrerende direktør i EBL (Energibedriftenes Landsforening) Steinar Bysveen åpnet foredragsdelen på Energidagen som ble arrangert fredag 24. oktober i EL5 i Elektrobygget på Gløshaugen i Trondheim.

Mindre forbruk
Foruten å touche innom mangelen på en nettpolitikk som henger sammen med energi- og klimapolitikken, var Bysveen opptatt av forbrukssiden når det gjelder den fossile energibruken i Norge.

Han mener vi må bruke mindre og erstatte fossil energiproduksjon med fornybar energi.
- Vi har to virkemidler, energieffektivisering og konvertering. Hvor mye olje/diesel/bensin kan erstattes med fornybar energi. Det er den viktigste oppgaven, hevdet han. Vi har også mer å hente på enøk-siden (energiøkonomisering). Bruken av fossile brensler i transportsektoren og energiforsyningen kan ikke fortsette som i dag.

Sluttappellen til Steinar Bysveen var at vi må bruke riktig energi og bruke energien riktig i fremtiden. - Det er mange oppgaver som venter dere, sa han henvendt til energi-studentene.

Offshore vind
Forskningssjef ved SINTEF Energiforskning avdeling Energisystemer, Petter Støa, snakket om utfordringer og drivere for offshore vind. Han ser to drivere, det er behovet for strøm og klimaendringer.

Strømforbruket vil øke med en faktor fra tre til sju i løpet av 100 år. Det er behov for strøm i uendelig tid. To grader økning av temperaturen vil føre med seg sykdommer, tørke og andre katastrofer som får store samfunnsøkonomiske konsekvenser

Fange karbon
- Vi må legge om slik at vi ikke slipper ut karbon, sa forskningssjefen. Og det gjør vi ved å fange inn karbon fra fossile produkter, strøm fra atomkraft, mer fornybar energi og gjennom energieffektivisering. Alle disse faktorene må til.

Økte forskningsmidler
Norge har tatt utfordringen. Gjennom Energi21 er det laget en bred og samlende forsknings- og utviklingsstrategi for energisektoren. Det er en tredobling av forskningsmidlene de neste årene gjennom klimaforliket.Arrangementet var delt i to. Den første delen besto av aktuelle foredrag og debatter, mens del to var viet stands og presentasjoner. Vel 20 bedrifter var til stede i glassgården i Elektrobygget på NTNU.  

Kontakt:
Petter Støa

Forskningssjef Petter Støa ved SINTEF Energiforskning er opptatt av energi og miljø.