Til hovedinnhold

Konferansens tittel var ”Fremskritt og muligheter innen teknologi, anvendelser og marked”. Blant deltakerne var representanter fra byråkrati, energiverk, produsenter, forskning og utvikling, utdanning og andre organisasjoner som arbeider med energieffektivitet.

Høy kvalitet
Konferanseprogrammet inneholdt 71 muntlige foredrag som var fordelt på ni ulike sesjoner. I tillegg var det ca 150 posterpresentasjoner av høy kvalitet, og det var hyggelig å se at postersesjonene var godt besøkte.

Konferansen, i regi av IEAs Varmepumpeprogram, har vært arrangert hvert tredje år siden 1984, og har til hensikt å gi et øyeblikksbilde og status for varmepumpeteknologi.

I tilknytning til konferansen organiserte alle aktive prosjekter under IEAs Varmepumpeprogram workshops, som inkluderte følgende temaer: grunnbaserte varmepumper, varmepumper for lavenergiboliger, varmepumper for eksisterende bygninger, kompakte varmevekslere, samt termisk drevne varmepumper.

Delt posterpris
For første gang ble det delt ut priser for beste posterpresentasjon. To presentasjoner ble funnet verdige til prisen: ”Performance characterization of a reversible water-to-water heat pump” fra Spania, og ”System Performance of HVAC in a low-energy house in the cold region in Japan” fra Japan.

 

Stolt vinner av Peter Ritter von Rittinger-prisen, Gerald C Groff (USA) sammen med sin kone Beth.

Dr. Petter Nekså holder keynote-foredrag om CO2-teknologi

Dr. Jørn Stene holder foredrag om CO2-vamepumper

Foto: Daniela Kohler/IEA

Ritter von Rittinger Award
Under konferansemiddagen ble Peter Ritter von Rittinger Award delt ut. Denne prisen kan gå til personer eller grupper som på en særlig måte har bidratt til utviklingen av varmepumpe¬teknologien, og kan tildeles på grunnlag av innsats innen teknologiutvikling, markedsarbeid, organisering eller administrasjon. Årets prisvinnere var: Gerald C. Groff (USA), professor Eric Granryd (Sverige), og professor Predrag S Hrnjak (USA).

Ritter von Rittinger-prisen er oppkalt etter den østerrikske ingeniøren Peter Ritter von Rittinger som konstruerte og installerte den første kjente varmepumpen allerede i 1855 i et saltverk i byen Ebensee i Østerrike. Beveggrunnen for Rittinger for å installere en varmepumpe var en energikrise og det faktum at han hadde oppdaget at varmepumpen kunne spare 80 prosent energi i forhold til fyring med ved.

Prisen er ment som en oppmuntring for teknisk kunnskap og entreprenørvirksomhet, og det er andre gang den ble utdelt. Den første prisen fikk SINTEF Energiforskning i 2005 for utviklingen av kulde- og varmepumpeteknologi med karbondioksid som arbeidsmedium.


Fakta om IEAs 9. Varmepumpekonferanse

 
 • Formann for IOC: Rune Aarlien, SINTEF Energiforskning
 • Finansiering: Enova og SINTEF Energiforskning
 • Deltakere: 455
 • Land: 36
 • Sesjoner: 9
  S1: Opening
  S2: Heat pumps for a sustainable society
  S3: Technology advancement 1
  S4: Ground and water source heat pump systems
  S5: Heat pump applications
  S6: Market and application studies
  S7: Heat pump applications to low energy buildings
  S8: Technology advancements 2
  S9: Country research reports
 • Muntlige presentasjoner: 72
 • Posters: 154
 • Workshops: 8
 • Tekniske tours: 7

Velkomsthilsen fra IEA ved Dr. Antonio Pflüger, som er leder for Energy Technology Collaboration Division ved IEA i Paris. Til venstre Rune Aarlien (formann i den internasjonale organisasjonskomiteen) og Prof. Thomas Kopp (leder for den nasjonale organisasjonskomiteen).

Kontaktperson:

Norske bidrag

Keynote:

 • Petter Nekså, SINTEF Energiforskning
  “CO2 as refrigerant, a way to reduce greenhouse gas emissions”

Papers:

 • Jørn Stene, SINTEF Energiforskning
  “Design and applications of ammonia heat pumps for heating and cooling of non-residential buildings”
 • Helge Skarphagen, Jørn Stene, Kirsti Midttømme, Bård Gledich
  ”Design and operation of ground-source heat pump systems for heating and cooling of non-residential buildings”
 • Bård Bårdsen, Norsk Varmepumpeforening
  “Development of heat pumps in Norway”

Norske deltakere

 • Jørn Stene, Rune Aarlien og Petter Nekså,
  SINTEF Energiforskning AS
 • Bjørn Trygve Hansen,
  Kongsberg Innovasjon
 • Helge Skarphagen,
  NIVA
 • Knut Olav Sønåsen,
  Kongsberg Energy Systems AS
 • Magne Mikal Vaage og Sissel Vaage,
  Universitetet i Agder
 • Rune Ressell og Kåre Gether,
  PressLock

Chairman to sesjoner:
Rune Aarlien, SINTEF Energiforskning