Til hovedinnhold

- Velkommen til OL i CO2-fangst, sa SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkke til et stort pressekorps på Tiller i Trondheim torsdag morgen, 14. august.

Tekst og foto: Svein Tønseth, SINTEF Media

– Vi skal gjøre CO2-håndtering rimeligere, sa Røkke i blitzregnet.

Anledningen var oppstarten på et norsk forsknings- og utviklingsprogram til over 300 millioner kroner. Et gedigent spleiselag, der SINTEF Materialer og kjemi skal spille en hovedrolle i de åtte årene programmet er planlagt å vare.

Nytt laboratorium på Tiller
Satsingen får sitt synlige uttrykk i et høyt nytt laboratoriebygg på Tiller, ”vegg i vegg” med Flerfaselaboratoriet og Brannlaboratoriet.

Nils A. Røkke forklarte at det handler om et OL der vi alt er kommet langt forbi kvalifiseringsheatene. Dette er finalen!

Signering til 317 millioner!
Noen minutter etter signerte konsernsjef Unni Steinsmo, NTNUs rektor Torbjørn Digernes og adm. direktør Jan Roger Bjerkestrand i industriselskapet Aker Clean Carbon papiret alt dreide seg om på Tiller denne morgenen: Avtalen om det åtteårige forsknings- og utviklingsprogrammet SOLVit, som har en samlet ramme på 317 millioner kroner.

Prosjektet er blant de største i sitt slag i verden – og et av tidenes største SINTEF-prosjekter. 220 millioner kroner går til aktiviteter ved SINTEF og NTNU.

Avgasser fra industri og kraftverk
Samarbeidet omfatter kjemiske renseprosesser som kan fange klimagassen CO2 fra prosessindustri og fra eksosen til kull- og gasskraftverk. Dette er sektorer der de 4000 største anleggene alene antas å stå for 40 prosent av globale menneskeskapte CO2-utslipp til atmosfæren.

Målet for SOLVit er å frembringe bedre og mer kostnadseffektive prosesser og kjemikalier for CO2-rensing av avgassene fra slike anlegg.

Laboratorium til 42 millioner
Som ledd i programmet bygges et stort laboratorium på Tiller i Trondheim til 42 millioner kroner. SINTEF skyter inn en egenandel på 25 millioner kroner i det nye laboratoriet.

Laboratoriet blir et unikt testanlegg i pilotskala, med et 30 meter høyt tårn og en 25 meter høy rensekolonne – en høyde tilsvarende det som kreves i industrielle renseanlegg.

Laboratoriet vil etter hvert bli tilgjengelig også for andre av SINTEFs kunder og samarbeidspartnere fra inn- og utland.     

Med signeringen av SOLVit-kontrakten får både norsk miljøforskning og landskapet ved Nidelva et ruvende nytt innslag.

Brede smil ved signeringen av SOLVit-avtalen. Fra venstre SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo, adm. direktør Jan Roger Bjerkestrand, Aker Clean Carbon, og NTNUs rektor Torbjørn Digernes.