Til hovedinnhold

Den nye styringsgruppen for EFIKS 2009 er etablert og det er allerede gjennomført to planleggingsmøter for neste års EFIKS som arrangeres 6.- 8. oktober 2009 på NTNU i Trondheim.

Tekst: Harald Danielsen
Foto: Mette Kjelstad Høiseth

EFIKS (Energi-Forskning-Innovasjon-Kreativitet-Studenter) arrangeres nå for tredje gang. Deltakerantallet forventes å bli om lag som ved tidligere arrangement med 150 studenter og samme antall bransjefolk.

Det første styringsgruppemøtet ble avholdt 3. juni hos SINTEF Energiforskning. De fleste av styringsgruppemedlemmene for EFIKS 2007 er forsatt med, men det er noen utskiftinger. Direktør Aril F. Thommesen fra EBL Kompetanse har overtatt lederansvaret for EFIKS etter Knut Herstad som nå er pensjonert.

Øverst fra venstre: Petter Støa (SINTEF), Halsten Aastebøl (NTNU), Halvor Lie (Energikontakten) - går ut av styret høsten 2008, Harald Danielsen (SINTEF), Jens Musum (Enova), Kristian Pladsen (EBL), Torodd Jensen (NVE), Stein Iver Koi (TBL). Nederst fra venstre: Birgitte Johannesen (EMIL), Marte Lind (EMIL) - går ut av styret våren 2008, Mari Westeng (Energikontakten), Aril F. Thommesen (EBL Kompetanse) og Hege Størseth (SINTEF).
 
Hans Otto Haaland (Forskningsrådet), Claude R. Olsen (RENERGI), Sofi Bëcklund (EMIL) og Vojislav Novakovic (NTNU) var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

For mer og oppdatert informasjon
EFIKS