Til hovedinnhold

Klimaforliket er et håndslag fra Regjeringen til norsk energiindustri. Statens satsing på energi- og miljøforskning skal økes med 70 millioner kroner i 2008, 300 millioner i 2009 og med 600 millioner i 2010. For å utløse disse midlene kreves det imidlertid at industrien øker sin satsing med et tilsvarende beløp.

Statens midler bevilges gjennom Forskningsrådet. FME-ordningen er deres nye virkemiddel for etablering av Forskningssenter for Miljøvennlig Energi. Med sikte på å utnytte  FME-ordningen er det inngått nasjonale allianser slik at sentrene skal bli betraktet som faglige ”landslag”. Sentrene skal etableres for en levetid på inntil åtte år.

SINTEF med NTNU og andre partnere, har utarbeidet en rekke  FME-søknader med faglig innhold og nødvendig budsjett. Disse er Zero Emission Buildings, NextGen EnergyUse, Research Centre for Offshore Wind Tech, Nor-G-Cellen (sol), Offshore kraftnett, CenBio(bioinnovasjon), CenSES (Sustainable energy strategies),  CEDREN – Centre for environmental design of renewable energy,  Centre for social studies of energy (CESSE), EFFTrans (Environmentally Friendly Freight Transports), Research Centre for Hydrogen Technology - Future fuel for Road Transportation, Biofuels (2. generasjon biodrivstoff),  og BIGCCS Centre (hele Co2-verdikjeden).

FME-søknadene gjennomgår en første faglig siling i starten av september 2008. De beste inviteres til en andre runde med søknadsfrist 26. november. Innstilling om bevilgning tas innen utgangen av året, og senteroppstart skjer på nyåret 2009.

For industrien innebærer Klimaforliket en anledning til å bidra til det løftet i forskningen som norske politikere har lovet. Det er en mulighet for politisk og industriell eksponering som sjelden forekommer.

En kan forvente at deltagende bedrifter får en sentral plass på Statsministerens presentasjonsmateriell, som han bærer med seg til sine møter og foredrag i inn- og utland.

For ledere med sterkere økonomisk enn teknologisk nese er Klimaforliket en mulighet til å få utført førsteklasses forskning med noen av verdens beste forskere til halv pris. Det er en anledning til å posisjonere seg og eksponere seg nasjonalt, men fremfor alt internasjonalt. Norsk industri bør gripe denne muligheten til å øke forskningsinnsatsen som Klimaforliket gir.

 

Einar Fasting, Markedsdirektør

Foto: Mette K. Høiseth

Einar Fasting, Markedsdirektør