Til hovedinnhold

Tekst: Mette Kjelstad Høiseth
Foto: Kaja Korsnes Kristensen, Trøndelags Europakontor

SINTEF Energiforskning er koordinator for SUSPLAN som er et tre-årig prosjekt innen EUs 7. rammeprogram med 16 partnere fra 12 land.

Totalbudsjettet er på 4,7 millioner Euro (ca 38 millioner kroner) og vel 8 millioner kroner av disse går til SINTEF.

Utvikle retningslinjer
Både lokale og nasjonale beslutningstakere påvirker utviklingen av energisystemet i en region. Målet er å utvikle harmoniserte og robuste retningslinjer for beslutningstakere innenfor energirelatert infrastruktur og energidistribusjon både regionalt og trans-nasjonalt. Retningslinjene vil bli laget med utgangspunkt i scenariestudier i tidsperspektivet 2030-2050.

Moden for utfordringen
SINTEF Energiforskning har i flere år arbeidet med å utvikle en modell for planlegging av investeringer i energisystemer med multiple infrastrukturer. SUSPLAN-teamet var modne for nye utfordringer. Da tok ideen om et EU-prosjekt form.

Det startet forsiktig med sonderinger innenfor det 6. rammeprogrammet til direkte fokus på evalueringskriteriene i det 7. rammeprogrammet. Dette målrettede arbeidet ga god gevinst for forskerteamet på Energiforskning med seniorforsker Bjørn Harald Bakken som prosjekt-koordinator.

Beste prosjektsøknad
SUSPLAN ble rangert som beste prosjektsøknad hos EUs transport- og energidepartement (DG-TREN) i 2007 og fikk 14,5 poeng av 15 mulige. Nå starter jobben med å levere resultatene.

SUSPLAN-prosjektet startet opp med møte i Brüssel. Blant prosjektdeltakerne finner vi forskerteamet fra SINTEF Energiforskning: Bjørn Harald Bakken, og Ingeborg Graabak i tredje rad helt til venstre, Michael Belsnes til venstre i raden bak og Hanne Sæle er nr to fra høyre i andre rad.

 

 

 

 

 

Kontaktperson: