Til hovedinnhold


- Jeg sitter igjen med et skikkelig, solid inntrykk, sa landbruks-og matminister Terje Riis-Johansen etter besøket hos SINTEF/NTNU.

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

30. mai i år var Riis-Johansen på Gløshaugen i Trondheim for å bli orientert om SINTEF og NTNUs aktiviteter innen bioenergi. Besøket hadde ministeren selv tatt initiativ til, og han føyer seg inn i rekken av statsråder som kommer til Trondheim. Og som blir imponert. Møtet var i regi av NTNU, SINTEF og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Energi og landbruk i sammenheng
Som den viktigste leverandøren av råstoff til bioenergi, spiller landbruket en svært viktig rolle i satsingen på fornybar varme. NTNUs rektor Torbjørn Digernes ser på et samarbeid med landbrukssektoren som svært interessant for NTNU/SINTEF-miljøet.

- Energi og mat henger nært sammen, og jeg anser fagområdet energi som en viktig del av jobben min, sa statsråden.

Solide presentasjoner
Ved siden av laboratoriebesøk var det spesielt andregenerasjons biodrivstoff og SINTEFs prosjektaktiviteter i Norge og EU som det ble lagt vekt på under møtet. Forsker Judit Sandquist og seniorforsker Lars Sørum, begge fra SINTEF Energiforskning, orienterte statsråden, fylkesmannen og resten av følget.

Administrerende direktør Sverre Aam ved SINTEF Energiforskning berømmet, på vegne av SINTEF, politikerne for Klimaforliket. Det satte Riis-Johansen pris på å høre.

Aam trakk fram sitt håp om norske myndigheters oppfølging av Stern-rapporten og Lavutslippsutvalgets anbefalinger. Sverre Aam var selv med i Lavutslippsutvalget.

- En helhetlig og god bredde på forskningen. Et topp viktig fagområde er i trygge hender, oppsummerte Landbruks- og matministeren etter besøket.  

 

God dialog mellom daværende landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og SINTEF-direktør Sverre Aam.

Administrerende direktør Sverre Aam, seniorforsker Lars Sørum (begge SINTEF Energiforskning) og NTNUs rektor Torbjørn Digernes hadde mye å snakke med statsråd Terje Riis-Johansen om.

Lars Sørum har ansvaret for bioenergiforskningen i SINTEF.