Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

- Det har vært en fin mulighet til å skape noe sammen med andre, svarte Håkon Rognstad på spørsmål om hvorfor han valgte å være med på akkurat dette prosjektet. Han er ikke i tvil om at det har vært det mest lærerike semesteret i løpet av studiet. Diskusjonene mellom de forskjellige fagmiljøene og utfordringen med å samle seg om en felles løsning, har gitt verdifull erfaring. 

Lengst mulig på én liter
Prosjektet gikk ut på å designe og bygge en bil som kunne kjøre så langt som mulig på en energimengde tilsvarende én liter bensin.

”pure choice” fra Trondheim tilbakela 729 kilometer før den hadde brukt opp sin hydrogen-beholdning. Den lette hydrogenbilen drives av en brenselcelle med en ytelse på 1,2 kW. Dette tilsvarer litt i underkant av to hestekrefter.

Labtilgang hos SINTEF
SINTEF stilte laboratorier til disposisjon for studentene. Brenselcella ble bl.a. testet i laboratoriet hos SINTEF Energiforskning, noe studentene satte pris på.. Hos SINTEF Energiforskning var det forsker Nils Arild Ringheim som var behjelpelig med utlån av laboratorium.

Knalldebut
Da Xergi møtte Elvedin Grudic, Bjørn Ola Wiik og Håkon Rognstad fra prosjekt-teamet, hadde de levert masteroppgavene sine, som var basert på arbeidet med hydrogenbilen. Sammen med resten av studentene var de også blitt behørig omtalt i lokal og nasjonal presse, ettersom debuten i verdens største økonomiløp ble en stor suksess. 

NTNU-studentene fikk en flott andreplass i tillegg til at bilen vant to av juryens spesialpriser for sikkerhetsopplegg og kommunikasjon.

Tverrfaglig
Bak det tverrfaglige teamet sto fem NTNU-institutter, fra energi og miljø, produktutvikling og prosjektledelse, strømningsteknikk til ulike retninger innenfor materialteknologi.

De tre ferske sivilingeniørene var samstemte om at dette har vært et spesielt prosjekt, og ingen kan si noe annet enn at det var litt av en avslutning på studiet i Trondheim.

Hydrogenbilen vakte oppsikt på Gløshaugen etter hjemkomsten fra Frankrike. Bak rattet sitter Håkon Rognstad. Bak står medelevene Elvedin Grudic og Bjørn Ola Wiik sammen med SINTEFs Magnus Thomassen som var en av rådgiverne. Foto: Svein Tønseth 

Disse fornøyde guttene har levert masteroppgaven og er klar for arbeidslivet.

Fra venstre Elvedin Grudic, Bjørn Ola Wiik og Håkon Rognstad.


Om Shell Eco Marathon

  • Shell Eco Marathon er verdens største økonomiløp
  • Målet er å stimulere til utvikling av mer drivstoffgjerrige kjøretøy
  • Fra 2003 er det to klasser; prototypbiler og urbane konseptbiler
  • NTNU deltok i klassen urbane konseptbiler, der bilene skal ligne på gatebiler
  • Det kan brukes forskjellige drivstoff. Halvparten bruker vanlig drivstoff som bensin, diesel eller parafin, resten bruker alternative energikilder som solceller, etanol, biodrivstoff eller hydrogen
  • Uansett hvilket drivstoff som brukes, så blir resultatet regnet om til antall teoretisk kjørte kilometer på en liter bensin
  • Over 2000 studenter fra 22 land deltok i det miljøvennlige evenementet i Frankrike i år.