Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

DKL var et felles initiativ fra NTNU og SINTEF for å etablere en langsiktig, strategisk og tidsriktig bransjeforskningsprogram innen klimateknikk. Prosjektet ble organisert som en brukerklubb der medlemmene har gått sammen om alt fra formulering av program til finansiering og gjennomføring.

Prosjektet har vært et KMB-prosjekt (kompetanseprosjekt med brukermedvirkning).
Det har vært mange aktiviteter i DKL, og resultatene har styrket NTNU og SINTEFs kompetanse og gitt nyttig oppdatering til en bransje som befinner seg i en periode med store utfordringer når det gjelder energibruk og sikring av inneklima.

Tett kontakt
Forsker Monica Berner fra SINTEF Energiforskning og professor Sten Olaf Hanssen ved NTNU har samarbeidet nært om det femårige programmet. Syv bedrifter har deltatt med støtte fra RENERGI-programmet.

NTNU og SINTEF har hatt ansvaret for prosjektgjennomføringen og den daglige driften av programmet. Professor Sten Olaf Hanssen (bildet) har vært prosjektleder på NTNU.

Doktorgrader og postdoktor
I tilknytning til prosjektet er det gjennomført to doktorgrader. Den ene tok for seg sammenhengen mellom bygningsutforming, bruksmønster og utforming av klimatekniske installasjoner, mens den andre fokuserte på å behandle bygning, tekniske installasjoner og brukere som et dynamisk system.

DKL har finansiert to postdoktor-arbeider. Den ene av disse er overført til en professor II-stilling. Denne stillingen har vært viktig for å sikre hurtig overføring av ny kunnskap til studentene.

Videre vekst
Prosjektet har ført til flere spin-off-aktiviteter. For eksempel har Cowi tatt i bruk roterende varmegjenvinnere i sykehus, mens Flexit har ført aktivitetene videre i et brukerstyrt prosjekt (BIP).

Et viktig resultat fra avslutningskonferansen er at bransjen selv engasjerer seg mer aktivt for å sikre fremtiden for sine fagområder. Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, i samarbeid med VEK (Foreningen for ventilasjon kjøling og energi) og TEKNA/NITO ved FBA (Faggruppe for bygg og anlegg) vil invitere til et stormøte om styrking av de norske fagmiljøene innen helse, innemiljø og energibruk og luftkvalitet i bygninger.


Godt og vel 90 deltakere var til stede på avslutningskonferansen for Det Klimatekniske Laboratorium for å oppsummere fem års samarbeid.  

Forsker Monica Berner har vært prosjektleder hos SINTEF Energiforskning og fremhevet det gode samarbeidet mellom bedriftene, som representerer de største i bransjen.


FAKTA:

  • Deltakere: GK Norge AS, YIT, COWI, Swegon, FLEXIT, Systemair og Forsvarsbygg
  • Finansiering: Forskningsrådet 80 prosent og medlemmene 20 prosent
  • Prosjektledelse: SINTEF Energiforskning og NTNU
  • Varighet: 2002-2007